Na veľkosti záleží

Foto Pixabay

Vedci z University College London (UCL) a Oxfordskej univerzity skúmali makaky žijúce na thajských ostrovoch Boi Yai a Lobi Bay. Výsledkom ich bádania je zistenie, že tieto mačiakovité opice žijúce v rovnakom prostredí nielenže používajú rôzne nástroje, ale aj rôznym spôsobom. Ostrovy sú od seba vzdialené len asi 15 km a svojou ekológiou sa nijako nelíšia. Sú tu rovnaké zdroje surovín a opice používajú nástroje na získanie rovnakého druhu potravy. Vedci však po preskúmaní 115 nástrojov z oboch týchto ostrovov zistili, že na Boi Yai makaky používajú ťažšie a väčšie kamene na otváranie ustríc ako na Lobi Bay. Keďže ustrice na ostrove Boi Yai sú vo všeobecnosti väčšie ako na Lobi Bay, vedci sa domnievajú, že to nielen naznačuje environmentálne správanie, ale aj podporuje predchádzajúce zistenia, že makaky prispôsobujú veľkosť nástroja veľkosti koristi. Ďalšou zaujímavosťou je, že nástroje z Boi Yai sú väčšmi opotrebované, čo znamená, že rovnaký nástroj sa používa častejšie, eventuálne na rôzne účely. Naopak – na Lobi Bay sa nástroje používajú skôr príležitostne. Zdá sa, že ako sa od seba líšia ľudské kultúry v podobných environmentálnych podmienkach, niečo podobné platí aj pre makaky – jednoducho sa od seba učia a výroba či používanie nástrojov sa prenášajú kultúrne. Možné je však aj to, že obe populácie makakov, hoci nám pripadajú rovnaké, sú nejako geneticky odlišné, a od toho sa odvíja rozdiel v používaní nástrojov, uviedol Tomos Proffitt z UCL.

Komentáre