Na vrchole Afriky

Foto M. Musilová

Astrobiologička Dr. Michaela Musilová bude zrejme prvou ženou zo Slovenska, ktorá vystúpi na Mount Everest a aj prvou Slovenkou absolvujúcou výstupy na Korunu Zeme. Projekt Astro Koruna Zeme je séria výskumnovzdelávacích expedícií na najvyšší vrchol každého svetadielu, ktoré má vedkyňa v pláne absolvovať počas najbližších troch rokov. Prvým vrcholom kontinentu, ktorý v rámci tohto projektu zdolala, bolo Kilimandžáro.

Na najvyššom horskom masíve Afriky v Tanzánii študovala dramaticky sa meniace životné prostredie a najmä organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach (tzv. extrémofily). Pozorovala, ako sa mení ekosystém národného parku s ubúdajúcimi ľadovcami, ktoré podľa jej zistení môžu v dôsledku klimatickej zmeny úplne zmiznúť už o 10 rokov. Je to v súlade so správou OSN z minulého roka, v ktorej bola životnosť ľadovcov odhadnutá na maximálne 20 rokov.
Okrem tohto výskumu sa spolu so svojím tímom venovala testovaniu rôznych technológií najmä od amerických firiem v rámci niekoľkých medzinárodných spoluprác. Išlo napríklad o prístroj pre rýchlu komunikáciu s blízkymi a prvou pomocou použitím satelitov, ako aj metódy pre praktickú sterilizáciu vody v extrémnych podmienkach.

Foto M. Musilová

Dôležitou súčasťou projektu Koruna Zeme sú vzdelávacie a popularizačné aktivity. Medzi ne patrí spolupráca s austrálskou organizáciou STEM Punks, v rámci ktorej M. Musilová merala vlhkosť pôdy a svetelné znečistenie počas celej expedície. Školy a deti z rôznych končín sveta sa mohli zapojiť do projektu a porovnávať merania – údaje od vedkyne mohli porovnať s tými, ktoré vedia urobiť rovnakým spôsobom u nich doma.
Cieľom týchto aktivít je zapojiť mladých ľudí do výskumných projektov a zvýšiť ich záujem nielen o vedu, ale najmä o Zem. Astrobiologička a marsonautka sa usiluje upozorniť širokú verejnosť na to, aké závažné zmeny sa dejú vplyvom klimatickej krízy, aké je krehké naše životné prostredie a ako by sme sa mali oňho lepšie starať. Z expedície pripravuje dokumentárny film, ktorý bude hovoriť o týchto témach, ako aj o ľudskom znečistení prírody a o tom, čo môžeme spraviť, aby sme našej planéte pomohli.

Foto M. Musilová

Pre M. Musilovú prestavuje projekt Koruna Zeme aj astronautský výcvik. Vykonávať výskum a viesť tím v náročných podmienkach vysokých hôr jej môže pomôcť zdokonaliť si rôzne schopnosti, ktoré sú žiadané u astronautov. Všetky získané skúsenosti plánuje využiť v najbližších rokoch, keď sa bude hlásiť do astronautského výberu NASA, ak všetko pôjde podľa jej plánov.
Medzi jej budúce plány patrí expedícia na najvyššiu horu Južnej Ameriky, Acongaguu, a expedícia na Antarktídu v rámci projektu Homeward Bound. Ide o medzinárodný program, pre ktorý ju v roku 2020 vybrali spomedzi 100 žien z celého sveta. Cieľom projektu je spojiť líderky vo vede a výskume celosvetovo a spoločne riešiť dôležité problémy, ako napríklad klimatickú zmenu. Preto sa chystajú budúci rok na Antarktídu, kde sa budú môcť zamerať na vplyvy ľudského znečistenia planéty v jednom z najkrehkejších prostredí na svete. M. Musilová aktuálne hľadá partnerov a sponzorov pre obe expedície.

Foto M. Musilová

Marsonautka sa naďalej venuje vesmírnemu výskumu popri jej nových projektoch. Ide o spolupráce s NASA, Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a nové programy pre simulované vesmírne misie. Budúci rok bude v rámci spolupráce s International Space University a Brazilskou vesmírnou agentúrou učiť o vesmírnom výskume v Brazílii. Aktuálne pomáhala aj počas kritickej situácie na Havaji, kde pred pár týždňami vybuchla sopka Mauna Loa. Výskumná stanica HI-SEAS, ktorej bola donedávna riaditeľkou, bola v ohrození od dvoch veľkých tokov lávy. Našťastie stanicu toky zatiaľ minuli vo vzdialenosti menej než kilometer.
M. Musilová sa tiež stala súčasťou nového projektu Legacy – NFT (Non-fungible token) na Slovensku. Prvá kolekcia NFT v rámci tejto spolupráce bude vydaná pre podporu jej projektu Astro Koruna Zeme.

Foto M. Musilová

Michaela Musilová je astrobiologička, autorka a tzv. analógová astronautka či marsonautka. Viedla výskum spojený s vesmírom na inštitúciách po celom svete, ako sú napríklad Caltech, University College London, University of Bristol a Chiba University (Japonsko). Má existujúce spolupráce s NASA, ESA a pracovala pre svetové observatóriá ako londýnske a kanadsko-francúzsko-havajské.
Ako veliteľka posádky viedla vyše 30 simulovaných misií na Mars a Mesiac pod záštitou NASA a ESA a ďalších medzinárodných organizácií. Niekoľko rokov bola riaditeľkou vesmírnej výskumnej stanice HI-SEAS na Havaji. Momentálne pôsobí ako hosťujúca profesorka na FEI STU a na International Space University a je vedúcou výskumu vesmírnej technologickej firmy NEEDRONIX.
Medzi ocenenia, ktoré získala, patria Emerging Space Leaders Grant, Women in Aerospace – Europe Young Professional Award a bola zaradená medzi 30 najtalentovanejších mladých Slovákov pod 30 rokov vo Forbes Slovensko. Pravidelne prednáša po celom svete, píše články pre stránku Space.com a je spoluautorkou knihy o jej živote – Žena z Marsu.

TS Michaely Musilovej