Na zasmiatie i na zamyslenie

Veda a šport majú veľa spoločného. V oboch kategóriách ide o dosiahnutie čo najlepších výsledkov. V oceňovaní športovcov však chýba ocenenie, ktoré by parodovalo napríklad medaily z olympijských hier. Vedci sú v tomto smere pokrokovejší, možno ich oceniť Ig Nobelovou cenou.

Základný rozdiel medzi oboma kategóriami – športom a vedou – spočíva v tom, že hodnotenie športovcov je väčšinou založené na objektívnych meraniach (napr. času behu, dĺžky či výšky skoku), zatiaľ čo výsledky vedeckých prác sú hodnotené nepriamo, napríklad ohlasom vo vedeckej komunite, počtom citácií, prípadne významom objavu pre prax. Najvyšším ocenením športovca je bezpochyby zlatá medaila z olympiády či majstrovstiev sveta, za najvyššiu poctu pre vedca sa považuje Nobelova cena.

Mark Abrahams, redaktor a spoluzakladateľ časopisu Annals of Improbable Research, pri tohtoročnom udeľovaní Ig Nobelových cien, foto youtube.com

Kuriózne ocenenie

Cena za výsledky vedeckej práce, nad ktorými sa ľudia najprv zasmejú a potom zamyslia, Ig Nobelova cena, sa udeľuje od roku 1991. Jej udeľovanie navrhol Mark Abrahams, redaktor a spoluzakladateľ časopisu Annals of Improbable Research, čiže Kronika podivného výskumu. Podľa pôvodnej definície sa Ig Nobelova cena udeľovala za objavy, ktoré sa nemôžu alebo by sa nemali opakovať. Neskôr bolo zdôvodnenie udelenia ceny pozmenené a dnes sa cena udeľuje za objavy či vedecké výsledky, ktoré ľudí najprv rozosmejú a potom ich nútia zamyslieť sa. Počas prvých ročníkov sa toto ocenenie považovalo skôr za dehonestujúce a nie za niečo, na čo by mohli byť ocenení vedci pyšní. V súčasnosti však prevláda názor, že síce ocenené práce majú v sebe prvok akejsi kuriozity, vyvolávajú úsmev, ale predsa len ide o práce, ktoré prezentujú výsledky dosiahnuté štandardnými vedeckými postupmi a svojím spôsobom rozširujú ľudské poznanie.

Ceremoniál s minioperou 

Jazda na horskej dráhe môže spôsobiť vylúčenie obličkového kameňa, foto wikipédia/AmaryllisGardener.

Ig Nobelova cena je venovaná fiktívnemu bratovi slávneho vynálezcu a zakladateľa tej pravej Nobelovej ceny – Ignácovi Nobelovi. Anglický výraz Ig Nobel je súčasne slovnou hračkou, pretože sa vyslovuje rovnako ako slovo ignoble, znamenajúce podlý, nehanebný či opovrhovaniahodný. Ceny sa udeľujú v desiatich kategóriách, z ktorých niektoré môžu byť totožné s oblasťami, za ktoré sa udeľujú Nobelove ceny, ostatné odrážajú tému oceňovaných prác. Odovzdávanie Ig Nobelových cien je veľkolepý ceremoniál s mnohými vtipnými či humornými prvkami. Odohráva sa v aule prestížnej Harvardovej univerzity a ceny novým nositeľom odovzdávajú nositelia skutočných Nobelových cien. Každý rok sa ceny odovzdávajú pod iným mottom – tým tohtoročným bolo srdce. Súčasťou udeľovania cien je aj niekoľko prednášok popredných svetových mysliteľov. Tieto prednášky sú známe pod označením 24/7, ktoré však v tomto prípade nesúvisia s bežne používaným označením pre služby poskytované 24 hodín sedem dní v týždni. Prednáška 24/7 znamená, že prednášajúci musí stihnúť povedať to, čo povedať chce, za 24 sekúnd a potom to zhrnúť siedmimi slovami. Účastníčkou ceremoniálu je aj malé dievčatko, ktoré svojím piskľavým hlasom tu a tam prerušuje rečníkov výkrikmi: Prosím, prestaňte, nudím sa, a premiéra miniopery, súvisiacej s mottom príslušného ročníka udeľovania cien. Tohto roku to bola miniopera o zlomenom srdci. Dej je príbehom detí, zvedavých na to, ako sa opravuje zlomené srdce. Zhotovia si preto srdce, zlomia ho a potom ho opravia. K zábavným prvkom ceremoniálu patrí aj hádzanie papierových lietadielok na pódium.

Držitelia Ig Nobelovej ceny za ekonómiu predstavujú svoje bábiky voodoo, foto youtube.com.

Obličkový kameň a šimpanzy 

Tohtoročné podujatie sa nieslo pod názvom The 28th First Annual Ig Nobel Prize Ceremony, ktorý možno preložiť ako 28. prvé každoročné udeľovanie Ig Nobelových cien. Cenu za medicínu získali dvaja americkí vedci za preukázanie, že jazda na horskej dráhe môže spôsobiť vylúčenie obličkového kameňa (kameňov). Lekári sa týmto javom začali zaoberať po tom, čo k nim prišiel pacient s tým, že po jazde na známej americkej dráhe Big Thunder Mountain vylúčil obličkový kameň. Aby sa ozrejmilo, že to nie je náhoda, pacient ešte niekoľkokrát absolvoval jazdu na horskej dráhe, pričom po každej došlo k vylúčeniu ďalších kameňov.  Skupina vedcov z rôznych krajín dostala cenu za antropológiu za dôkaz získaný pozorovaním v zoologickej záhrade, že šimpanzy imitujú ľudí približne rovnako často a rovnako dobre ako ľudia imitujú ich.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.