Nádej pre liečbu rakoviny aj fotovoltaiku. Vedci vyrobili nanočastice z kryštálov zlata

Tím vedcov z Floridskej univerzity vyrobil zlaté nanočastice za použitia svetla. Ich objav môže mať veľký význam pri liečbe rakoviny, ako aj pri výrobe lekárskych prístrojov a solárnych panelov.

2016_07_28_gold-nanoparticlesNanočastice sa dajú „pestovať“ v kryštalických útvaroch so zvláštnym použitím svetla v procese označovanom ako syntéza riadená plazmónmi (plasmon-driven synthesis). Spočiatku vedci v projekte pracovali so striebrom, ale to má len obmedzené využitie v oblasti zdravotníckej techniky. Potom tím prešiel na zlato, ktoré sa používa pri istých liečebných postupoch aj v ľudskom tele. Okrem toho zlato nachádza uplatnenie aj v nanotechnológiách, pretože je poddajné, nereaguje s kyslíkom a dobre vedie teplo. Tieto vlastnosti z neho robia ideálny materiál na nanočastice, a to najmä tie, ktoré budú umiestnené v tele. Problémom však bola ich výroba.

Vedci pod vedením profesora Davida Weia použili pri syntéze riadenej plazmónmi látku polyvinylpyrolidon (PVP), rozpustný polymér, ktorý sa bežne vyskytuje vo farmaceutických tabletkách. Táto látka umožňuje lepšie regulovať rast kryštálov. Tím zistil, že má aj schopnosť prenášať „horúce“ elektróny generované svetlom na zlatý povrch a podporiť tak rast kryštálov. Ešte zaujímavejší bol objav, že pri syntéze riadenej plazmónmi možno použiť viditeľné svetlo s nízkym výkonom. Nová metóda by mohla priniesť zaujímavé materiály v chémii. V kombinácii s nanočasticami používanými v solárnych fotovoltických zariadeniach môžu vzniknúť výrobné postupy, ktoré na chemickú syntézu využívajú solárnu energiu.

Prevzaté z www.pcrevue.sk