Nadzvukový Air Force One

Dvojica lietadiel slúžiacich na prepravu prezidenta USA má už tridsať rokov, a tak nastal čas na ich výmenu za novšie stroje.

Boom Supersonic Overture

Americký prezident má v súčasnosti na svoju leteckú prepravu k dispozícii dvojicu špeciálne vybavených lietadiel s označením VC-25A, ktoré vznikli dôkladnou prestavbou dopravných lietadiel Boeing 747-200B. Najneskôr v januári 2025 by mali byť do služieb Bieleho domu zaradené dve lietadlá na báze civilného dopravného lietadla B747-8, ale útvar amerického vojenského letectva, ktorý má na starosti leteckú dopravu prezidenta, už teraz hľadí za horizont roku 2025. A tak sa objavila myšlienka prepravovať prezidenta USA nadzvukovo lietajúcimi lietadlami. V súčasnosti však neexistuje civilné dopravné lietadlo, ktoré by bolo schopné lietať rýchlosťami podstatne prevyšujúcimi rýchlosť zvuku. Spomenutý útvar preto uzavrel kontrakt hneď s tromi spoločnosťami na predbežný vývoj supersonických lietadiel, ktoré by mohli potenciálne slúžiť ako Air Force One – to je volací znak lietadla s prezidentom USA na palube. Kontrakt bol uzavretý so spoločnosťou Exosonic, a to na predbežné vývojové práce dvojmotorového prúdového lietadla schopného lietať cestovnou rýchlosťou 1,8-násobku rýchlosti zvuku. Lietadlo by malo vytvárať len slabý aerodynamický tresk, takže by mohlo nadzvukovou rýchlosťou lietať aj nad obývanými oblasťami. Predpokladaný dolet lietadla s kapacitou až 70 cestujúcich je okolo 8 000 km. Kontrakt získala aj firma Boom Supersonic, pracujúca na projekte lietadla schopného prepravovať 45 cestujúcich rýchlosťou Ma 2,2 (Ma, teda mach alebo Machovo číslo, sa používa v letectve na vyjadrenie rýchlosti nadzvukových lietadiel). Tento supersonik nazvaný Overture by mal uskutočniť prvý let v roku 2025 a do služby v leteckých spoločnostiach by mal vstúpiť v roku 2027. Menšie, ale zato rýchlejšie nadzvukové lietadlo, než sú už spomenuté modely, začala vyvíjať startupová firma Hermeus. Má ísť o lietadlo patriace už do kategórie tzv. hypersonických lietadiel schopných lietať rýchlosťou aspoň Ma 5. Lietadlo by malo byť schopné prepraviť 20 cestujúcich z New Yorku do Londýna za 90 minút. Prezident USA sa teda môže v nie až takej vzdialenej budúcnosti stať prvou hlavou štátu, ktorá bude mať k dispozícii nadzvukové lietadlo.

RM, foto Boom Supersonic

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre