Naj objavy desaťročia

Zákony fyziky riadia vesmír, Slnko, Zem, dokonca aj naše vlastné životy. Čitatelia časopisu Physics World, ktorí sa regrutujú z teoretickej či aplikovanej fyziky na celom svete alebo pracujú vo vzdelávaní, rozhodli v ankete organizovanej časopisom o poradí najdôležitejších fyzikálnych objavov v období rokov 2010 – 2019.

Medzinárodný mesačník Physics World je časopis Inštitútu fyziky (IOP, Institute of Physics), jednej z najväčších spoločností na svete, ktoré sa zaoberajú fyzikou, so sídlom vo Veľkej Británii. IOP pracuje na metódach výučby fyziky, výskumu a aplikácií a časopis pokrýva všetky oblasti teoretickej aj aplikovanej fyziky. Sledujú ho výskumníci, pracovníci z rôznych priemyselných odvetví, pedagógovia a ďalší odborníci. Časopis na základe čitateľskej ankety vyhodnotil najvýraznejšie úspechy, ktoré zásadným spôsobom posunuli fyzikálne poznanie počas dekády 2010 – 2019, teda za obdobie, keď sa poznania vo fyzike posúvali naozaj kvantovými skokmi. Čitatelia hlasovali na základe týchto kritérií: významný prelom vo vedomostiach alebo pochopenie nejakého javu, dôležitosť práce pre vedecký pokrok a/alebo vývoj reálnych aplikácií a záujem čitateľov Physics World. Prehľad objavov dopĺňame o odkaz na publikáciu, v ktorej bol objav publikovaný, aby sa prípadní záujemcovia mohli dozvedieť ďalšie podrobnosti.

2010 – 2012

Za najdôležitejší objav roka 2010 považujú čitatelia Physics World nové spôsoby kontroly antihmoty. Vedcom sa podarilo zachytiť 38 atómov antivodíka v magnetickej pasci pri experimente, keď nechali interagovať približne 107 antiprotónov a 7 × 108 pozitrónov. (Viac G. B. Andresen, M. X. Ashkezari, […], Y. Yamazaki: Trapped antihydrogen. Nature 468, 2010, 673–676.) Slabé merania (weak measurement) vlnovej funkcie fotónu zaujali čitateľov v roku 2011. Tzv. weak measurement minimalizuje ovplyvnenie kvantového systému meracím zariadením, a tak umožňuje získať informáciu o vlnovej funkcii. Vedcom sa podarilo sledovať priemerné dráhy jednotlivých fotónov interferujúcich pri Youngovom pokuse. (Viac S. Kocsis, B. Braverman, S. Ravets, M. J. Stevens, R. P. Mirin, L. K. Shalm, A. M. Steinberg: Observing the Average Trajectories of Single Photons in a TwoSlit Interferometer. Science 332, 2011, 1170–1173. DOI: 10.1126/scien ce.1202218.) Objav roka 2012 je zaujímavý tým, že zaň hlasovali skutočne všetci účastníci ankety. Ide o objav Higgsovho bozónu v CERN-e. Pôvodne určená hodnota hmotnosti tejto častice 125 GeV sa spresnila a činí 125,35 ± 0,15 GeV. (Viac https://home.cern/science/physics/higgs-boson.)

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 8/2020. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

BP, foto ESA, Pixabay

Komentáre