Najdlhší vrt do útrob Zeme

Vedcom na prieskumnej lodi JOIDES Resolution sa podarilo špeciálnym vŕtacím zariadením získať horniny zemského plášťa z hĺbky viac než dva kilometre.

Foto JOIDES Resolution

Už niekoľko stoviek metrov pod povrchom našej planéty panuje citeľne vyššia teplota než na povrchu. V najhlbšej človekom vytvorenej diere na svete, ktorou je štyri kilometre hlboká zlatá baňa Mponeng v Juhoafrickej republike, má skala teplotu okolo 60 °C pri relatívnej vlhkosti 95 %.
Vnútro našej planéty nie je homogénne, ale tvorí ho niekoľko vrstiev s rôznymi vlastnosťami: kôra, plášť (vonkajší a vnútorný) a jadro (vonkajšie a vnútorné). Z tuhých vrstiev sa vŕtaním dajú získať tzv. jadrové vzorky, nie vždy je to však možné. Príkladom môže byť už vyše 60-ročná neúspešná snaha vedcov získať veľkú jadrovú vzorku z vonkajšieho plášťa. Dostať sa k hornine tvoriacej plášť je náročná úloha, pretože táto vrstva leží hlboko pod zemským povrchom. V priemere sa nachádza približne 30 kilometrov pod zemskou kôrou. Na východ od stredu Atlantiku však existuje podmorský horský masív Atlantis, ktorý zdvíha plášť bližšie k povrchu Zeme. Je to unikátne miesto, ktoré umožňuje vedcom študovať horniny plášťa bez potreby náročného prevrtávania zemskej kôry.
Vedcom pracujúcim na lodi JOIDES Resolution patriacej programu IODP (International Ocean Discovery Program) sa so špeciálnym vŕtacím zariadením podarilo dosiahnuť významný míľnik. Postupným jadrovým vŕtaním získali valcovité vzorky, ktoré by poskladaním na seba vytvorili stĺp dlhý viac ako tisíc metrov, čo sa ešte nikomu nepodarilo. Technickou zaujímavosťou je, že na vŕtanie využili staršiu dieru hlbokú 1 414 m, vyvŕtanú pred takmer 20 rokmi. Tú teraz prehĺbili až do 2 057 m. Pri teplote viac ako 204 °C z nej získali vzorky horniny tvoriacej vrstvu plášťa. Získané vzorky poskytujú priamy dôkaz o rozdieloch zloženia oceánskej kôry a vonkajšieho plášťa. Tieto poznatky prispejú k lepšiemu odhadu celkového zloženia Zeme aj k lepšiemu porozumeniu toho, ako sa magma topí, tečie a separuje.
Prieskumná loď JOIDES Resolution je pomenovaná po lodi HMS Resolution, na ktorej sa James Cook plavil na svojej druhej a tretej prieskumnej plavbe po Pacifiku. Na vodu bola loď spustená v roku 1978 a neskôr bola upravená na výskumnú loď s vrtnou vežou. Terajšia expedícia lode má byť ukončená v auguste tohto roku a potom bude zošrotovaná v Amsterdame.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.