Najväčší zásobník tepla

V podloží fínskeho mesta Vantaa, v hĺbke sto metrov pod úrovňou terénu, bude po ukončení projektu Varanto najväčšia sezónna zásobáreň tepelnej energie na svete.

Vizualizácia Vantaan Energia

V súčasnosti je jednou z najväčších priorít ľudstva znižovanie energetickej spotreby a súčasne hľadanie nových zdrojov obnoviteľnej energie, akými sú napríklad energia vetra, slnečného žiarenia, vodných tokov a napokon aj – trochu kontroverznej – jadrovej energie. Obnoviteľné zdroje sú veľkým prínosom pre zásobovanie domácností i hospodárskej sféry, ale nie sú všeliekom na nedostatok energie v niektorých oblastiach života.
Hlavným problémom pri využívaní niektorých obnoviteľných zdrojov je možný časový nesúlad medzi výrobou elektriny a jej spotrebou. V praxi to vyzerá tak, že elektrinu dodávajú veterné či fotovoltické elektrárne len vtedy, keď fúka dostatočne silný vietor, resp. intenzívne svieti slnko. Pri nízkom dopyte treba vyrábať elektrickú energiu do zásoby, čo nie je také jednoduché, ako by sa zdalo. Predpokladá to zhotovenie obrovského akumulátora elektrickej energie. Vo fínskom meste Vantaa idú na problém uskladňovania tepelnej energie z inej strany. Toto štvrté najväčšie mesto krajiny oznámilo, že v rámci projektu Varanto vybuduje najväčší sezónny zásobník tepelnej energie na svete. Princíp činnosti tohto zásobníka je v podstate veľmi jednoduchý. Základom je skutočnosť, že vo Fínsku a ďalších severských krajinách je spotreba tepelnej energie v zime približne desaťnásobne vyššia než v lete. Prebytočná letná energia sa uskladní vo forme horúcej vody v obrovských podzemných kavernách (dutinách), odkiaľ sa bude v zime čerpať do systémov diaľkového kúrenia a slúžiť na vykurovanie bytov a ďalších budov (obchody, úrady).
Na tento účel budú v podloží, na ktorom leží mesto Vantaa, vytvorené tri kaverny, pričom každá bude 20 m široká, 300 m dlhá a 40 m vysoká. Ich celkový objem bude asi 1,1 milióna kubických metrov a dno bude 100 m pod úrovňou terénu. Kaverny budú naplnené vodou, ktorej teplota môže byť až 140 °C. Napriek tejto vysokej teplote voda nebude vrieť, pretože vnútorný priestor bude pretlakovaný.
Tvorcovia projektu tvrdia, že nimi navrhnutá zásobáreň bude najväčšou sezónnou zásobárňou energie na svete a mohla by celý rok zásobovať teplom fínske mesto strednej veľkosti. Projekt Varanto by mal stáť približne 200 miliónov eur a práce na ňom by mali začať už v júli tohto roku. Do prevádzky by sa mal unikátny zásobník energie dostať v roku 2028.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.