Najväčšia farma batérií

Podmienkou širšieho využívania veterných a solárnych elektrární je budovanie zásobníkov zelenej elektrickej energie riadených sofistikovaným systémom.

Foto Harmony Energy Limited

Bežný spotrebiteľ zvyčajne nerieši, či k nemu v prípade používania elektrického zariadenia prúdi elektrina vyrobená z fosílnych (uhlie, ropa) alebo z obnoviteľných zdrojov (vietor a energia slnečného žiarenia). Počet veterných elektrární a fotovoltických článkov narastá a s ním aj podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej výrobe elektrickej energie. Oba druhy ekologických zdrojov však spája jeden veľký problém komplikujúci ich efektívne využívanie.
Vodné a sčasti aj tepelné elektrárne vyrábajú energiu na základe dopytu a vedia sa pomerne rýchlo adaptovať na zmeny na trhu (pri vodných elektrárňach rádovo v priebehu minút), no veterné a solárne elektrárne ponúkajú energiu do siete len vtedy, keď fúka vietor, resp. svieti slnko. Ako teda prinútiť veterné a solárne elektrárne, aby dodávali energiu, keď to nárast spotreby vyžaduje, a kam uložiť vyrábanú elektrickú energiu, ak ju práve nikto nepotrebuje? Obidva problémy sú v podstate dvomi stranami tej iste mince – ponuky a dopytu.
Pri súčasných poznatkoch je riešením vloženie zásobníka elektrickej energie ako medzičlánku medzi ponukou a dopytom. Tým zásobníkom je veľké batériové úložisko, ktoré sa pri prebytku energie v sieti dobíja a pri náraste dopytu dodáva energiu do siete, čím ju pomáha stabilizovať. Toto riešenie pripomína elektrický systém akéhokoľvek auta. V ňom je úložiskom akumulátor, ktorý dodáva energiu do spotrebičov auta (hlavne pri štartovaní motora) a po naštartovaní motora sa dobíja alternátorom.
Hlavnou časťou úložiska v energetickej sieti sú obrovské batérie – farma batérií, ktorých činnosť je riadená sofistikovaným systémom. Ten dokáže predikovať zvyšovanie či pokles dopytu a podľa potreby vo veľmi krátkom čase odčerpávať energiu zo siete alebo ju, naopak, do siete dodávať.
Koncom minulého roku bolo pri anglickom mestečku Hull uvedené do činnosti najväčšie európske úložisko elektrickej energie, ktoré vybudovala spoločnosť Harmony Energy Limited. Činnosť úložiska riadi sofistikovaný riadiaci systém, ktorý dodala firma Tesla. Úložisko je schopné uskladniť až 196 MWh elektrickej energie, čo postačuje na zásobovanie približne 300 00 rodinných domov elektrinou na dve hodiny.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2023. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.
Komentáre