Najväčšia prílivová elektráreň

Neďaleko Liverpoolu, pri ústí rieky Mersey do Írskeho mora, by mala do roku 2040 vyrásť prílivová elektráreň s celkovým inštalovaným výkonom 700 MW.

Foto Liverpool City Region Combined Authority

Štatistiky výroby elektrickej energie hovoria, že pri výrobe elektriny postupne a trvalo klesá podiel fosílnych palív a rastie podiel z obnoviteľných zdrojov, ku ktorým patrí aj voda. U nás podiel obnoviteľných zdrojov tiež rastie a dosahuje už 15 % z celkovej výroby. Vodné elektrárne sa stavajú najmä tam, kde to príroda umožňuje, teda najmä na riekach s dostatočným spádom a množstvom prúdiacej vody. Takéto podmienky sa vyskytujú najmä v hornatých krajinách. Ani prímorské krajiny s pozvoľným spádom do ústia rieky a následne mora nie sú bez šance stavať vodné elektrárne – v podstate postačuje, aby výškový rozdiel hladín pri prílive a odlive vytvoril dostatočný spád na pohon turbín vyrábajúcich elektrickú energiu.
Takýmto miestom je aj ústie rieky Mersey v severozápadnom Anglicku, neďaleko Liverpoolu. Výškový rozdiel medzi prílivom a odlivom je tam až desať metrov. Plány na výstavbu hrádze sa v tejto oblasti objavili už pred sto rokmi, v roku 1924, no až v 80. rokoch sa vypracovali štúdie realizovateľnosti. V roku 2022 región Liverpool City podpísal dohodu o spolupráci s juhokórejskou štátnou vodárenskou spoločnosťou K-Water na projekt Mersey tidal power (prílivová elektráreň Mersey). Zatiaľ nie je definitívne rozhodnuté, kde presne bude hrádza cez rieku Mersey stáť. Predpokladá sa však, že v nej bude zabudovaných 28 turbín s celkovým inštalovaným výkonom 700 MW, teda temer toľko, koľko má Gabčíkovo. Turbíny budú vyrábať elektrickú energiu pri oboch smeroch prúdenia vody, teda z ústia do mora a naopak. Elektráreň by mala pracovať už v roku 2040. Na korune hrádze má viesť chodník pre peších a cestička pre cyklistov. V hrádzi budú plavebné komory, ktoré uľahčia plavbu riečnym lodiam z ústia rieky na more a späť. Elektráreň Mersey tidal power by mala byť schopná zásobovať elektrickou energiou približne milión rodinných domov viac než sto rokov. Komplex by mal byť po dokončení najväčšou stavbou svojho druhu na svete.

RM

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2024. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.