Najväčšia zásobáreň uhlíka

Pohľad do centra Konžskej panvy, foto Simon Lewis/University of Leeds

Konžská panva vedcom nedávno odhalila svoje tajomstvo – najväčšie rašelinisko v trópoch. Rašelinisko Cuvette Centrale, nachádzajúce sa v centrálnom povodí rieky Kongo, má rozlohu 145 500 km2, čo je oblasť väčšia ako Anglicko. Uskladňuje až 30 miliárd ton uhlíka, čo ho robí jednou z najväčších zásobární tohto prvku na celej planéte. Tím vedcov strávil v odľahlých tropických močiaroch tri roky. Ich cieľom bolo zbierať vzorky rašeliny pre laboratórny výskum. Celé tri roky by našej planéte trvalo vyprodukovanie takého množstva emisií uhlíka, ktoré by bolo porovnateľné s množstvom uhlíka uskladneného v Cuvette Centrale. Štúdia profesora Simona Lewisa z Leedskej univerzity a University College London odhalila, že rašelina Konžskej panvy pokrýva až 16-krát väčšiu plochu, než sa donedávna predpokladalo. Cuvette Centrale je teda najväčšie tropické rašelinisko na svete. Pokrýva 4 % plochy Konžskej panvy, no vo svojich útrobách pod zemou skrýva toľko uhlíka, ako je nad zemou v korunách 96 % stromov. Rašelina je organickou pôdou mokradí, vytváranou čiastočne rozloženými rastlinami, ktorá sa zvykne vyskytovať väčšinou v chladnejších oblastiach. Bohaté zásoby vody zabraňujú pokračujúcemu rozkladu rašeliny, čo jej umožňuje uväzniť obrovské množstvá uhlíka.

JK