NANO Art

Ústav polymérov SAV Bratislava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave si Vás dovoľujú pozvať na otvorenie výstavy NANO Art (Advanced Technology Applied in Fine Art).

Z plastového odpadu s hodnotou niekoľkých stotín centa sa môže stať hodnotný interiérový prvok, módny doplnok alebo umelecké dielo. Táto myšlienka inšpirovala mladú umelkyňu Jaroslavu Frajovú z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá oslovila vedkyňu z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) Alenu Šiškovú a začali spolupracovať. Spojili umelecké vlohy s vedeckým prístupom a vytvorili nádherné diela hodné medzinárodných výstav. Myšlienkou výstavy je spojenie vedy a umenia a hľadanie prienikov medzi týmito dvomi sférami. Ukážka, ako sa dá kreatívne spojiť umenie a materiál v unikátnom štýle, ako použiť na vytvorenie umeleckých diel pokročilú technológiu prípravy nanovláken v elektrickom poli. Šperky sú vyrábané s použitím zaujímavých materiálov, ktoré majú svoj vlastný život a prerozprávaju ho do príbehu v šperku….úchvatné príbehy v čase,  mieste, živote a vo svete prírody.

Miesto vernisáže: Technologické múzeum MTF STU, Ul. Jána Bottu 25, 91724 Trnava
Čas
otvorenia výstavy:  31.5.2017 o 10:00 hod
doba trvania výstavy: do 31.8. 2017

Pozvánka