Naše šťastné dvojhviezdy

Pozostatok supernovy Cassiopeia A, foto
NASA/JPL-Caltech/STScI/CXC/SAO

Keď budete ďakovať svojim šťastným hviezdam, obráťte sa na dvojhviezdy. Ukazuje sa, že hviezda, ktorej vonkajšiu vrstvu odtrhne spoločník, vylúči oveľa viac uhlíka ako hviezdy-samotárky. Táto hviezda vytvára približne dvakrát viac uhlíka, ako by vytvorila samostatná hviezda, tvrdí Rob Farmer, astrofyzik z Inštitútu Maxa Plancka pre astrofyziku v nemeckom Garchingu.
Všetok život na Zemi je založený na uhlíku, ktorý vzniká ako takmer všetky prvky vo hviezdach. R. Farmer a jeho tím sa zamerali na hviezdy najmenej osemkrát ťažšie než Slnko a vypočítali, ako sa správajú s partnermi a bez nich. Reakcie v jadre masívnej hviezdy najprv premenia vodík na hélium. Keď dôjde vodík, hviezda sa rozpína a v jadre sa začne meniť hélium na uhlík. Sprievodné hviezdy však do príbehu vnášajú zvrat: gravitácia spoločníka rozpínajúcej sa hviezdy môže odtrhnúť jej vonkajší obal a odhaliť héliové jadro. To umožňuje, aby čerstvo vyrobený uhlík prúdil do vesmíru. Podľa R. Farmera priemerná masívna hviezda v dvojhviezde vyvrhne 1,4- až 2,6-krát viac uhlíka ako samostatná hviezda.

Zo stránky ScienceNews spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 1/2022. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.