Nebezpečné invázne druhy

Invázne druhy predstavujú pre biodiverzitu Európy nezanedbateľnú hrozbu, ktorá by mohla viesť k výrazným ekologickým a socioekonomickým škodám. Zákony Európskej únie kážu členským štátom zabrániť vstupu a šíreniu týchto zvierat a rastlín. Nedávna správa Spoločného výskumného centra Európskej únie identifikovala 37 inváznych druhov ako problém na celoeurópskej úrovni. Správa, ktorá mapuje rozloženie spomínaných inváznych druhov, by mala členským štátom aj Európskej komisii pomôcť sledovať invázne trendy, ako aj efektívnosť smerníc, ktorými sa štáty snažia tento problém riešiť. Najviac problematických inváznych návštevníkov hlásilo Belgicko, Francúzsko, Holandsko a Nemecko.

Korytnačka písmenková ozdobná (Trachemys scripta elegans) je jedným z najchovanejších druhov sladkovodných korytnačiek na svete a súčasne najbežnejším inváznym živočíchom, ktorý sa rozšíril už do 24 štátov EÚ. Foto wikipédia/Greg Hume
Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.