Nebezpečné raky

Rak býval symbolom čistej vody, no v súčasnosti už tento výrok tak celkom neplatí. V potokoch, riekach či stojatých vodách sa okrem pôvodných objavili aj invázne druhy rakov, ktoré sú menej náročné na podmienky prostredia. Na Slovensku žijú tri pôvodné druhy rakov: rak riavový (Austropotamobius… pokračuj

Nevítaní návštevníci

Invázne komáre sú strašiakom, o ktorom počúvame každé leto. Minulý rok bola uverejnená správa o výskyte japonského druhu Aedes japonicus aj u nás na Slovensku. S inváznymi komármi však vie bojovať každý z nás. A práve naša snaha je najdôležitejšia, aby sme sa ubránili nebezpečenstvu,… pokračuj

Invázne druhy hmyzu na Slovensku

V druhej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o životnom prostredí sa zoológ a ekológ Marek Dzurenko venuje biologickým inváziám a problematike inváznych druhov hmyzu na našom území. Biologické invázie predstavujú čoraz väčší problém tak z hľadiska zachovania svetovej biodiverzity, ako aj hospodárstva. Druhovo… pokračuj

Rastlinní votrelci

Rok objavenia Ameriky je medzníkom v delení nepôvodných druhov. Z Ameriky k nám prišli nielen mnohé hospodárske plodiny, ale aj druhy, ktoré sa podľa viacerých odborníkov považujú za najvýznamnejší faktor ohrozujúci biodiverzitu. Píše sa rok 1492. Je noc, 71. deň plavby výpravy Krištofa Kolumba, ktorá sa… pokračuj

Nebezpečné invázne druhy

Invázne druhy predstavujú pre biodiverzitu Európy nezanedbateľnú hrozbu, ktorá by mohla viesť k výrazným ekologickým a socioekonomickým škodám. Zákony Európskej únie kážu členským štátom zabrániť vstupu a šíreniu týchto zvierat a rastlín. Nedávna správa Spoločného výskumného centra Európskej únie identifikovala 37 inváznych druhov ako problém… pokračuj

Chlpatý prišelec

Jedným z nevítaných prišelcov v našej prírode je psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides). Pre veľmi žiadanú kožušinu ho doviezli v tridsiatych rokoch minulého storočia z Ďalekého východu aj na západ Ruska a odtiaľ sa rozšíril až do strednej Európy. Psík medvedíkovitý sa rád zdržiava v okolí vôd… pokračuj