Netopiere a drony

3-6 uchač svetlyLepšie pochopenie spôsobu lietania netopierov môže zlepšiť konštrukciu nových dronov. K tomuto poznaniu dospel Christoffer Johansson Westheim a jeho tím z Lundskej univerzity, keď preukázali, že netopier svetlý (Plecotus auritus) si pri lietaní pomáhajú svojimi veľkými ušami. Westheim podotkol, že vzduch za ucháčom sa urýchľuje smerom dole, čo má za následok, že telo a uši netopierovi pomáhajú udržať sa vo vzduchu. Táto mechanika odlišuje ucháča od ostatných skúmaných netopierov a dokazuje, že veľké uši nevytvárajú len odpor proti vzduchu, ale netopiera aj nadnášajú. Výskum tiež odhalil, ako sa netopiere dokážu pohybovať smerom dopredu, keď letia veľmi pomaly. Pohyb dopredu vzniká vysokým držaním krídel ďaleko od tela na konci každého záberu. Práve spomínaný spôsob generovania pohybu dopredu by sa mohol v budúcnosti aplikovať do aerodynamiky inovatívnych dronov. Experimenty vykonali v aerodynamickom tuneli, v ktorom leteli trénované netopiere cez riedky dym smerom k odmene – kúsku jedla na paličke. Na dym za netopiermi bol namierený laserový lúč a osvetlený dym vedci odfotografovali. Odmerali pohyb dymu a potom vypočítali sily, vytvárané každým záberom krídel netopierov.

JK

Foto wikipédia/Mnolf, pixabay