Netopiere v dobrých rukách

V januári 2017 sa podarilo ochranárom zachrániť pred umrznutím približne 400 netopierov druhu raniak hrdzavý (Nyctalus noctula), ktoré sa ukrývali pod reklamnou plachtou na paneláku vo Svidníku.

Keby ochranári nezasiahli, celá kolónia by uhynula. V prepravných boxoch ich presunuli do vhodných priestorov so stálou teplotou okolo 12 °C. Asi 300 netopierov v polovici marca bez väčších problémov odletelo, ale zvyšné bolo treba dokŕmiť. Atu vznikol priestor pre môj výskum. V popoludňajších hodinách som sa s 20 dobrovoľníkmi pod vedením odborníkov zúčastnila dokrmovania netopierov.

Zmeny hmotnosti

Váženie pred kŕmením

Zaujímalo ma, ako priberajú netopiere po zimnom spánku, a tak som to skúmala sodbornou pomocou. Na porovnanie sme vybrali štyri netopiere, ktoré sme označili farebnou bodkou na hlave a chvoste (červený, modrý, biely a bezfarebný netopier). Každý deň pred kŕmením sme netopiere vážili na digitálnej váhe s presnosťou na 0,01 g. Každý netopier dostával inú dávku krmiva: modrý mal maximum potravy (koľko červíkov vládal na jedno kŕmenie zožrať), červený dostával denne 6 červíkov, bielemu a bezfarebnému sme dávali rovnako po 3 červíky. Biely a bezfarebný mali na začiatku odlišnú hmotnosť a boli rôzne aktívne, pričom biely bol v lepšej kondícii ako bezfarebný. Hmotnosť bezfarebného netopiera sa po 8 dňoch výrazne nezmenila: z 22,90 g na 22,98 g (+ 0,3 %), zatiaľ čo biely pri rovnakej dávke krmiva pribral z 24,58 g na 28,23 g, čo predstavuje nárast o 15 %. Modrý netopier, ktorý mal od začiatku sledovania neobmedzené množstvo krmiva (v priemere 9 červíkov denne), mal aj najvyšší nárast hmotnosti: z 22,01 g na 29,2 g (+ 32 %). Červený, ktorý dostával priemernú dávku krmiva, pribral z 21,81 g na 28,05 g (+ 23 %). V dokrmovaní sme pokračovali ešte ďalšie štyri dni, aby všetky netopiere boli vo výbornej kondícii pred vypustením, a v tieto dni dostávali rovnako veľké dávky krmiva (asi po 10 červíkov denne). To sa prejavilo takmer rovnakými prírastkami na hmotnosti o 12 až 14 %.

Kondícia je dôležitá

Tieto výsledky nás utvrdili v tom, že na priberanie netopierov po zimnom spánku má značný vplyv nielen množstvo potravy, ale aj začiatočná kondícia. Porovnaním dvoch netopierov v rôznej kondícii (rôzna hmotnosť a aktivita) pri rovnakej dávke krmiva došlo po ôsmich dňoch dokrmovania k rôznym nárastom hmotnosti. Netopier v lepšej kondícii rýchlejšie zvyšoval hmotnosť ako netopier, ktorý mal po zimnom spánku nižšiu hmotnosť. Toto potvrdila aj skutočnosť, že po kŕmení všetkých netopierov v dobrej kondícii rovnakými dávkami bol aj prírastok hmotnosti takmer rovnaký.

Dokrmovanie netopierov dobrovoľníkmi

Ako to vidím ja

Prínos celej práce pre mňa bol jednak vo vedomí, že pomáhame dobrej veci a zachraňujeme netopierí život. Na druhej strane bolo pre mňa sledovanie netopiera pri konzumácii múčneho červa veľmi silný zážitok. Zuby mu pracovali ako kosačka a jedinečné boli aj zvuky pri jeho kŕmení – mľaskanie, praskanie a cvrlikanie. Ďakujem rodičom a Ing. Martinovi Ceľuchovi, PhD., zo Spoločnosti na ochranu netopierov za pomoc pri riešení tejto vedeckej úlohy, ako aj za možnosť takéhoto zážitku.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 6/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Kristiána Sarah Klebanová
5. ročník Klub Stromu života Veselé polienka, Bardejov