(Ne)vodivý materiál

Materiál, ktorý by vôbec neviedol teplo, neexistuje, no materiály s veľmi nízkou tepelnou vodivosťou označujeme ako tepelné izolanty.

Logika hovorí, že by nemal existovať materiál, ktorý by sa vyznačoval dvomi protichodnými fyzikálnymi vlastnosťami, teda dobre by viedol teplo a súčasne bol aj dobrým tepelným izolantom. Lenže…
Takýto materiál sa predsa len podarilo vyvinúť, a to vedcom z univerzity v nemeckom Bayreuthe a z Ústavu Maxa Plancka pre výskum polymérov. Nejde však o homogénny, ale o viacvrstvový materiál, ktorý sa vyznačuje dobrou vodivosťou v jednom smere a veľmi nízkou vodivosťou v druhom smere, kolmom na ten prvý. Materiál tvoria vrstvy z tenučkých, niekoľko nanometrov hrubých sklených platničiek oddelených reťazcami polyméru. V podstate nami vytvorený materiál pripomína dvojité zasklenie okna. Rozdiel je len v tom, že nemáme iba dve vrstvy, ale stovky vrstvičiek, povedal profesor Markus Retsch z Bayreuthskej univerzity. Použitím veľkého množstva vrstvičiek sa podarilo podstatne znížiť prenos tepla v smere kolmom na rovinu vrstiev. V smere vrstvičiek nie je prenos tepla ničím blokovaný a je preto veľmi efektívny.
Pri testovaní nového viacvrstvového materiálu vedci zistili, že tepelná vodivosť pozdĺž vrstiev je porovnateľná s vodivosťou tzv. teplovodivej pasty, ktorá sa používa v elektronických zariadeniach na zvýšenie odvodu tepla z ohrievajúcej sa súčiastky na chladič. Zistilo sa tiež, že tepelná vodivosť pozdĺž vrstiev je približne 40 ráz vyššia než v kolmom smere. Vrstevnatý materiál vyvinutý nemeckými vedcami je priehľadný a mohol by sa využiť aj na štúdium šírenia zvuku v rôznych smeroch.

RM, foto MPI-P

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 4/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre