Noc výskumníkov

Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum sa aj tento rok – už tradične zapája do medzinárodného podujatia Noc výskumníkov – oslavy vedy a vedeckého bádania. Pozývame všetkých zvedavcov, objaviteľov a bádateľov; záujemcov o nové poznatky vedy a radosť z poznávania, bez obmedzenie veku a vzdelania v piatok 30. septembra 2016 do Prírodovedného múzea SNM na Vajanského nábreží 2 v Bratislave na celodenný program Noci výskumníkov 2016. Pripravili sme prezentácie moderných metód a výsledkov vedných odborov prírodných vied – so zasvätenými pohľadmi na výskum prírodných vied v Slovenskom národnom múzeu.

Sprievodným programom tohtoročnej Noci výskumníkov je astronomická prednáška známeho českého teoretického fyzika a popularizátora fyziky Dr. Jiřího Langera z Prahy –  štvrtok 22.9. o 17.30 hod. „Gravitačné vlny – kozmická fanfára k 100. výročiu obecnej teórie relativity“. Hlavný program Festivalu vedy – Noci výskumníkov v SNM-PM začína piatok 30.9. o 9 hodine ráno dopoludňajšími stretnutiami s vedcami v Objavovni SNM-PM na 3. poschodí – sú určené predovšetkým pre školské skupiny (ale tiež záujemcom jednotlivcom). Tento rok bude dopoludnie tematicky venované paleontológii, mineralógii a geológii; v popoludňajších hodinách otvoríme výstavu HUBY 2016 a v Objavovni budú zaujímavé prednášky pre širokú verejnosť:  Tajomný prípad mŕtveho Jána Clementa; „Cesta do hlbín zvieracej duše“…alebo úloha etológie pri výskume správania zvierat; Gemológia;  Varíme s vedou – fyzika a chémia v kuchyni/Je varenie veda? – fyzika a chémia v kuchyni; o 21 hodine v Objavovni Prírodovedného múzea SNM začne široká diskusia Nočné rozhovory s odborníkmi z oblasti molekulárnej biológie, evolúcie, zoológie a botaniky na tému „Život – jeho formy a vývoj – fakty a mýty“. Počas Noci výskumníkov v budove SNM-PM a pred ňou: poradenská služba – určovanie prineseného prírodovedného materiálu; lektoráty v expozíciách; vedomostná súťaž a kvíz v expozíciách; astronomické pozorovanie počas dňa (13.00 -15.00 h.) slnečná aktivita astronomickými ďalekohľadmi s filtrami v bielom svetle a pozorovanie aj slnečnej koróny a chromosféry. Večerný program (až do polnoci/24.00 h.) je prakticky v celej budove SNM-PM aj pred ňou — budú otvorené všetky prírodovedné expozície a výstavy; v čase 17.00-23.30 h. sa stretnete s vedeckými pracovníkmi, kurátormi a externými spolupracovníkmi Prírodovedného múzea SNM, ktorí budú prezentovať jednotlivé vedné odbory SNM – PM v samostatných prezentačných stánkoch (odd. antropológie, mineralogicko – petrografického, paleontológie, zoológie); metódy poznávania prírody; praktické ukážky laboratórneho spracovania; bude tu miniplanetárium a stánok so zaujímavými pokusmi fyziky (so suchým ľadom, tekutým dusíkom bude pripravená chutná zmrzlina pre návštevníkov, ako aj množstvo zaujímavých interaktívnych exponátov; pred budovou v prípade priaznivého počasia sa môžete pozrieť astronomickými ďalekohľadmi na planétu Venušu, Saturn, Mars a zaujímavé objekty večernej hviezdnej oblohy.

Celý program podujatia Noc výskumníkov nájdete na: http://www.nocvyskumnikov.sk/