Nová desaťeurová bankovka

Od 23. septembra sa v eurozóne začne používať nová desaťeurová bankovka. Ide o ďalšiu bankovku zo série Európa s novými bezpečnostnými prvkami.

Nové eurobankovky série Európa obsahujú zdokonalené ochranné prvky, ktoré vychádzajú z najnovších poznatkov v oblasti ochrany a výroby bankoviek. Ochranné prvky sa dajú na bankovkách ľahko nájsť. Vyrobili ich najmodernejšími technológiami reprodukcie obrazu a zvyšujú odolnosť bankoviek proti falšovaniu. Bez akýchkoľvek pomôcok sa dajú ľahko overiť hmatom, pohľadom a naklonením.

Podobne ako inovovaná päťeurovka uvedená do obehu vlani v máji bude mať aj táto bankovka vo svojich ochranných prvkoch zakomponovaný motív z gréckej mytológie – portrét Európy, dcéry fenického kráľa, ktorú uniesol na Krétu boh Zeus. Obraz Európy na bankovkách pochádza z vázy starej viac ako 2 000 rokov. Vázu našli v Taliansku a teraz sa nachádza v múzeu Louvre v Paríži.

HMATOM, POHĽADOM a NAKLONENÍM
Rovnako ako eurové bankovky prvej série sa aj bankovky novej série Európa budú dať jednoducho overiť hmatom, pohľadom a naklonením. Na kontrolu pravosti nie sú potrebné žiadne nástroje.

Skúška hmatom
Vďaka špeciálnej technológii tlače sú pravé bankovky na dotyk ľahko rozpoznateľné. Uľahčujú identifikáciu bankovky najmä zrakovo postihnutým. Papier je pevný a pružný, na ľavom a pravom okraji bankovky je séria krátkych vystupujúcich čiarok (4).  V porovnaní so staršími bankovkami ide o nový ochranný prvok.  Vrstva farby na hlavnom motíve, na nápisoch a veľkom čísle (4) nominálnej hodnoty je tiež na dotyk hrubšia.

Viac o novej bankovke sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Quark.

 

R