Nová diagnostika lieku v tele

Vedci z výskumného ústavu RIKEN v Japonsku vyvinuli chemickú procedúru, ktorá zvýši efektivitu pozitrónovej emisnej tomografie (PET). Umožní to vývoj nových liekov a zlepšenie diagnostikovania chorôb. PET je zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny založená na princípe anihilácie, následnej detekcii žiarenia a jeho rekonštrukcii na reze tkaniva. Najčastejšie sa využíva na diagnostikovanie rakoviny a zhodnotenie efektu protinádorovej liečby, na vyšetrenie srdca, mozgu a celého tela. Veľa pripravovaných liekov muselo byť zavrhnutých, pretože mali negatívne vedľajšie účinky. Toto už bude možné zistiť skôr, pretože sa zlepšila schopnosť vedcov zhodnotiť metabolizmus liekov vnútri ľudského tela. Zavedenie vhodných rádioizotopov do potenciálnych liekov im umožňuje simulovať prechod lieku ľudským telom. Takamitsu Hosoya z RIKEN-u uviedol, že pribúda množstvo liekov na báze fluóru a vedci z ich ústavu našli spôsob, ako implantovať rádioaktívne atómy fluóru do širokej škály molekúl. Vhodným kandidátom na dosiahnutie tohto procesu sú zlúčeniny známe ako fluoroarény. Aby sa dali použiť, je potrebné roztrhnúť jednu z najpevnejších väzieb v prírode – väzbu medzi uhlíkom a fluórom. Hosoyovmu tímu sa to podarilo a použitím katalyzátoru na báze niklu a medi túto väzbu roztrhli.

Príklady použitia pozitrónovej emisnej tomografie na diagnostikovanie nádorov.
Príklady použitia pozitrónovej emisnej tomografie na diagnostikovanie nádorov.

JK

Foto RIKEN, pixaby