Novembrový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali novembrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Jednou z veľkých otázok v biológii je morfogenéza, čiže

a) vývoj motýľov
b) vznik morfém
c) vznik snov
d) vznik tvarov

2. Charles Darwin na základe zvláštneho tvaru madagaskarskej orchidey predpovedal existenciu jej opeľovača, druhu

a) včely
b) nočného motýľa
c) kolibríka
d) pestrice

3. Tvorcom latinského názvu Dinosauria je

a) Richard Owen
b) Thomas Henry Huxley
c) Georges Cuvier
d) Othniel Charles Marsch

4. Za archeopteryxy je na základe doteraz objavených kostrových exemplárov považovaných len

a) 10
b) 12
c) 20
d) 27

5. Prvé naozajstné svalové tkanivo v laboratóriu vypestoval patológ Russel Ross v roku

a) 1911
b) 1931
c) 1971
d) 2001

6. Liek používajúci sa na uvoľnenie upchatého nosa je nosný

a) dekompozitor
b) dekongestant
c) dekokt
d) dekantér

7. Búrka, ktorá obsahuje dlhotrvajúci rotujúci výstupný prúd a medzi jej sprievodné javy patria veľké krúpy a tornáda, sa nazýva

a) frontálna búrka
b) advektívna búrka
c) multicelárna búrka
d) supercelárna búrka

8. Systém, ktorý pomáha korigovať skreslenia obrazu spôsobené zemskou atmosférou, má názov

a) aplanát
b) aktívna optika
c) adaptívna optika
d) autofokus

9. Súčasťou známeho asterizmu Zimný šesťuholník nie je hviezda

a) Arktúr
b) Sírius
c) Pollux
d) Capella

10. Mláďatá, ktoré sú po narodení plne závislé od rodičovskej starostlivosti, označujeme ako

a) vodivé
b) heteronómne
c) prekociálne
d) altriciálne

11. Spomedzi našich drevárov môžeme najčastejšie pozorovať

a) drevára fialového
b) drevára potulného
c) drevára Xylocopa iris
d) drevára olivového

12. Využívanie hmyzu ako súčasť alebo doplnenie jedálnička ľudí označujeme pojmom

a) entomofóbia
b) entomológia
c) entomofágia
d) entomofília

13. Trojbodový pás vyvinul mechanik automobilky Volvo Nils Bohlin v roku

a) 1903
b) 1921
c) 1937
d) 1959

14. Lietadlo, ktoré sa vyznačuje neviditeľnosťou, resp. ťažšou detegovateľnosťou, sa v angličtine označuje slovom

a) mystery
b) camouflage
c) mirror
d) stealth

15. V súčasnosti najväčšia a najvýkonnejšia solárna elektráreň na svete sa nachádza

a) v USA
b) v Indii
c) v Egypte
d) v Číne

16. Naším najvyšším vysielačom a so svojimi 318 metrami zároveň najvyššou stavbou na Slovensku je vysielač

a) Suchá hora
b) Kráľová hoľa
c) Dubník
d) Sitno

17. Veda, ktorá sa zaoberá skúmaním každoročne sa opakujúcich životných prejavov organizmov, sa nazýva

a) fenogenetika
b) fenológia
c) bioklimatológia
d) fenomenológia

18. Jediná planéta našej slnečnej sústavy objavená na základe matematických výpočtov je

a) Urán
b) Merkúr
c) Neptún
d) Venuša

Správne odpovede

1d, 2b, 3a, 4b, 5c, 6b, 7d, 8c, 9a, 10d, 11a, 12c, 13d, 14d, 15b, 16c, 17b, 18c

R