Novembrový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali novembrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na strane 54.

1. Prvá veľká chemická fabrika na území Slovenska sa volala dynamit Nobel a dokončili ju v roku 1875

a) v Bratislave

b) v Košiciach

c) v Banskej Štiavnici

d) V Poprade

2. Súčasťou budúcich revízií štandardu 5G by malo byť sledovanie polohy s presnosťou na

a) meter

b) dva metre

c) tri metre

d) štyri metre

3. Atmosféra Marsu je veľmi riedka, s priemerným tlakom

a) 320 pascalov

b) 610 pascalov

c) 960 pascalov

d) 1 310 pascalov

4. Tlmenie bolesti odpútavaním pozornosti od zdroja bolesti, napríklad počúvaním stereo hudby, sa nazýva

a) audiotechnika

b) audiosystém

c) audiokonferencia

d) audioanalgézia

5. Nespevnený heterogénny materiál pokrývajúci povrch planét a asteroidov je

a) regolit

b) štrk

c) sediment

d) zlepenec

6. K novembrovým udalostiam na oblohe patrí aj meteorický roj známy vďaka svojim extrémnym meteorickým dažďom. Ide o roj

a) Perzeidy

b) Lyridy

c) Kvadrantidy

d) Leonidy

7. Hlavným predpokladom na úspešnú aplikáciu významu rozsievok v oblasti forenznej vedy je prítomnosť

a) toxických látok

b) bičíkatej stielky

c) fukoxantínu

d) kremičitých schránok

8. Prírodný tmavý pigment, ktorý sa tvorí v bunkách nazývaných melanocyty, označujeme pojmom

a) umbra

b) melanín

c) melanóm

d) hemoglobín

9. Medzi najčastejšie vtáčie rezervoáre borélií na našom území patrí podľa výskumu Ústavu zoológie SAV

a) hus divá

b) drozd čierny

c) trasochvost žltý

d) rybár riečny

10. Rýchlosť rozširovania dospelých jedincov vrtivky orechovej (Rhagoletis completa) môže dosiahnuť

a) až 100 km/rok

b) až 300 km/rok

c) až 500 km/rok

d) až 700 km/rok

11. Pred 30 miliónmi rokov spolu so Stredozemným morom paralelne existovalo ešte jedno more. Išlo

a) o Paratetýdu

b) o Tethys

c) o Laurentiu

d) o Panthalasu

12. Bratislavský rodák a obľúbenec Márie Terézie Wolfgang von Kempelen sa považuje za zakladateľa

a) experimentálnej robotiky

b) experimentálnej fonetiky

c) javiskovej mágie

d) náuky o ohňových strojoch

13. Prvý európsky džíp Land Rover Series I predstavili na amsterdamskom autosalóne v roku

a) 1938

b) 1944

c) 1948

d) 1970

14. Od septembra je v národnom superpočítačovom centre IT4Innovations pri VŠB – Technickej univerzite Ostrava nový superpočítač, ktorý dostal meno

a) Helena

b) Katarína

c) Barbora

d) Rita

15. Najvyšší prírodný bod Dánska s nadmorskou výškou 171 metrov je

a) Ejer Bavnehøj

b) Amager Bakke

c) Møllehøj

d) Yding Skovhøj

16. Stav, keď kvantové počítače vyriešia problém, ktorý by sme na klasickom počítači riešili roky, označujeme termínom

a) kvantové previazanie

b) kvantová mechanika

c) kvantová nadvláda

d) kvantová kryptografia

17. Svietivá hmota zložená z častíc štandardného modelu tvorí z časticového obsahu vesmíru iba

a) 5 %

b) 15 %

c) 27 %

d) 32 %

18. Ig Nobelovu cenu získali vedci za výskum baktérií na bankovkách. Zistili, že najlepšími prenášačmi patogénov sú

a) rumunské leu

b) bulharské levy

c) chorvátske kuny

d) švédske koruny

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 11/2019.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre