Nový blízkoslnečný asteroid

Vedci v našej slnečnej sústave dosiaľ identifikovali a katalogizovali viac ako 300-tisíc asteroidov. V hlavnom páse medzi Marsom a Jupiterom ich počet odhadujú na viac ako milión, mnoho ďalších obieha v Kuiperovom páse za Neptúnom. Asteroidy obiehajúce Slnko po bližších dráhach sú oveľa vzácnejšie.

Umelecké stvárnenie asteroidu 2021 PH27 (hore) a planéty Merkúr (dole), ilustrácia CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva (Spaceengine)

Aj vo vnútornej časti našej slnečnej sústavy sa však ešte dajú robiť nové objavy. Svedčí o tom napríklad aj oznámenie o objave malého asteroidu označeného 2021 PH27 z leta minulého roku. Asteroid obieha okolo Slnka v perióde dlhej len 113 dní, čo je najkratšia obežná doba akéhokoľvek známeho asteroidu a druhá najkratšia obežná doba akéhokoľvek objektu našej slnečnej sústavy hneď za planétou Merkúr, ktorého obeh okolo Slnka trvá len 88 dní.

Objav v požičanom čase

Nový objav uskutočnil astronóm Scott S. Sheppard z Carnegie Institution for Science v USA pri prehľadávaní snímok získaných astronómami Ianom Dell’Antoniom a Shenmingom Fu z Brownovej univerzity v USA za večerného súmraku 13. augusta 2021. Následné pozorovania mnohými ďalekohľadmi z rôznych miest celého sveta umožnili astronómom potvrdiť dráhu asteroidu. Počiatočné objavné pozorovania boli urobené s použitím prístroja Dark Energy Camera (DECam) umiestneného na štvormetrovom ďalekohľade Viktor M. Blanco Telescope na Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) v Čile. Hoci primárnym využitím kamery Dark Energy Camera je štúdium rozpínania sa vesmíru, astronómovia z Brownovej univerzity súhlasili s použitím prístroja na začiatku ich vlastného pozorovacieho času za súmraku na získanie širokouhlých snímok.

Štvormetrový ďalekohľad Viktor M. Blanco Telescope na CTIO v Čile, ilustrácia DOE/FNAL/ DECam/R. Hahn/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

Dark Energy Camera na Blancovom štvormetrovom ďalekohľade je jednou z najlepších kamier na prehliadkové snímky vďaka jej veľkému zornému poľu – až 2,2 stupňa, čo je viac než štyri uhlové priemery Mesiaca na oblohe – a v spojení s veľkým ďalekohľadom to je to pravé, uviedol S. Sheppard. Práve kvôli tomuto som si myslel, že by bolo zaujímavé robiť pozorovania týmto výkonným prístrojom za súmraku, aby sme sa mohli dostať k slabším objektom vo vnútornej blízkoslnečnej oblasti bližšie než ktokoľvek pred nami. Podobne ako planéta Merkúr, aj asteroidy v blízkosti Slnka sa dajú pozorovať len po západe Slnka za súmraku alebo pred východom Slnka za svitania. Poloha asteroidu 2021 PH27 na oblohe tiež spôsobuje, že je takmer nepozorovateľný zo severnej pologule – južné tropické polohy sú oveľa výhodnejšie. Pozorovací čas na veľkých ďalekohľadoch je vzácny a takýto objav v požičanom čase je perfektným príkladom použitia už prebiehajúcej prehliadky oblohy na viacúčelovú astronómiu: niektorí astronómovia súhlasili s prerušením svojich vlastných pozorovaní, aby iným umožnili takúto poľovačku na asteroidy. Pridelený pozorovací čas je naozaj veľmi drahocenný, konštatuje S. Sheppard v nedávnom článku. Nové, zaujímavé objavy astronómov, ako je tento, prichádzajú aj vďaka medzinárodnej povahe pozorovaní a láske astronómov k nepoznanému.

Nezvyčajne blízky hosť

Novoobjavený asteroid 2021 PH27 má najmenšiu vzdialenosť od Slnka – perihéliovú vzdialenosť 0,137 AU (AU = astronomických jednotiek), čiže asi 20,4 milióna km, kým najväčšiu – aféliovú vzdialenosť má 0,785 AU (približne 117,4 milióna km). Zaraďuje sa teda do vzácnej triedy asteroidov zvanej Atira, ktorých dráha leží celá vnútri dráhy Zeme okolo Slnka. Dokonca aj pri svojom najväčšom priblížení k našej planéte, čo je v blízkosti afélia asteroidu, 2021 PH27 prechádza 0,215 AU (32 miliónov km) od Zeme zvnútra dráhy Zeme. Asteroid má aj najmenšiu dráhu zo všetkých asteroidov: veľkú polos má len 0,46 AU (68,8 milióna km) a porazil tak aj predchádzajúceho rekordéra 2013 JX28, ktorý mal veľkú polos 0,6 AU, teda takmer 90 miliónov km. Absolútna magnitúda asteroidu, čiže jeho jasnosť pri vzdialenosti 1 AU od Slnka aj od Zeme, je 17,7. Z nej vyplýva jeho rozmer – približne jeden kilometer v priemere. Povrch asteroidu je v blízosti perihélia nahriaty na teplotu až 480 °C.
Podobne ako kamenná kométa 3200 Phaethon je aj 2021 PH27 buď zachyteným asteroidom, alebo spiacim jadrom kométy. Sklon jeho dráhy k rovine ekliptiky je 31,7 stupňa a občas prechádza blízko Venuše. Je možné, že táto planéta môže zmeniť jeho dráhu alebo ho aj úplne vykopnúť zvnútra našej slnečnej sústavy. Asteroidy totiž nie sú vo všeobecnosti vo vnútornej oblasti našej slnečnej sústavy stálymi hosťami. Najtesnejšie sa asteroid 2021 PH27 v nasledujúcom období priblíži k Venuši 26. októbra 2022 – jeho vzdialenosť od planéty bude vtedy len 0,019 AU (2,9 milióna km).

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 2/2022. Ak chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov, prihláste sa. Ak ešte nie ste naším predplatiteľom, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.

RNDr. Zdeněk Komárek

Komentáre