O budúcnosti tatranských plies

Vývoj vysokohorskej krajiny Tatier po zániku dolinových ľadovcov prebiehal vo viacerých etapách, ktoré zanechali stopy v podobe rôznych typov eróznych a akumulačných foriem reliéfu. Po roztopených ľadovcoch zostali v dolinách plesá. Aký bude ich ďalší osud?

Ekosystémy vysokých pohorí sú veľmi dobrými indikátormi prebiehajúcich procesov v atmosfére, na čo citlivo reagujú aj procesy spojené s lavínami, sutinovými prúdmi, skalným rútením a ďalšími procesmi v podmienkach bralného reliéfu. V najvyšších polohách pohorí je vyvinutá horná hranica lesa, vyskytujú sa tu ekosystémy alpínskej tundry. Významným fenoménom sú veľmi vzácne druhy rastlín a živočíchov, často glaciálnych reliktov a endemických elementov. Súčasťou výskumu vysokohorskej krajiny je aj sledovanie zmien vo vývoji plies.

Štrbské pleso

Indikátory zmien súčasnej klímy

Okrem základných čŕt reliéfu dolín Tatier, ako je ich tvar písmena U, morfologicky výrazné skalné stupne a prahy v pozdĺžnom profile dolín, morénové valy, množstvo sutín pod skalnými svahmi, sú významným dôsledkom glaciálnej činnosti aj vodou vyplnené panvy – plesá. Ich genéza je spojená s ústupom ľadovcov v ich finálnych fázach vývoja, t. j. pred 8- až 10-tisíc rokmi. Dnešný význam plies je nezastupiteľný. Okrem toho, že predstavujú prirodzené rezervoáre vody, sú aj zaujímavými ekosystémami často so špecifickou faunou a flórou. Plesá sú významné aj ako indikátory zmien súčasnej klímy.

Plesá zanikajú

Plesá zanikajú, resp. zanášajú sa procesmi, ktoré sa podieľajú na formovaní povodí jednotlivých plies. Mnohé z plies sú v štádiu úplného zániku a nachádzame ich v podobe mokradí s prítomnosťou rašelinísk alebo majú charakter nivelizovaných častí dolín, kde dochádza k vetveniu potokov s postupným hromadením jemnejších sedimentov. Niektoré plesá sa nachádzajú v štádiu intenzívneho zanášania materiálom z okolitých svahov a prítokov. Intenzívne ukladanie materiálu na dne a na brehoch plies a ich zarastanie vegetáciou vytvárajú podmienky na veľmi krátku perspektívu otvorenej vodnej hladiny plies. Vznikla databáza vyše osemdesiatich plies Vysokých Tatier s údajmi, ktoré slúžia na ich exaktné monitorovanie a hodnotenie.

 

Festival vedy Európska Noc výskumníkov 2017 otvorí vedeckú jeseň podujatí zameraných na popularizáciu vedy a výskumu. Festival sa uskutoční v piatok 29. septembra 2017 v 6 slovenských mestách Bratislava, Košice, Žilina, Banská Bystrica, Poprad a Tatranská Lomnica. Veda a inovácie nám dennodenne umožňujú používať technické a technologické vymoženosti, ktoré už považujeme za samozrejmé. Každý deň sa presviedčame, že veda lieči, veda spája a veda chráni. Ale veda aj tvorí a prináša emócie. Práve vďaka vede a inováciám dnes dokážeme oveľa viac. Všetko okolo nás si zaslúži nálepku Made by Science.

R
ilustračné foto Tomáš Trstenský

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 9/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.