O talenty musíme bojovať. Všetci!

Počty maturantov odchádzajúcich do zahraničia prekračujú najhoršie očakávania. Situácia ohrozuje budúcu hospodársku a sociálnu stabilitu Slovenska. Obrat bude ťažký: o talenty musíme bojovať,“ píše v najnovšom blogu rektor STU Robert Redhammer.

V posledných týždňoch sa začalo diskutovať o reforme školstva. Predložená je druhá verzia dokumentu Učiace sa Slovensko. Ani tá však nepomenúva najvážnejší problém spoločnosti súvisiaci so školstvom. Maturanti každý rok zmaturujú, ekonomika rastie, štátna kasa sa plní, máme vôbec nejaký problém?

Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky na svojej stránke uvádza, že v akad. roku 2015/16 študovalo na českých vysokých školách 22 200 občanov Slovenskej republiky. Na Slovensku študovalo v tom istom roku na vysokých školách 113 092 slovenských študentov denného štúdia na prvom a druhom stupni (bez 31820 externých študentov popri zamestnaní). To znamená, že 16 % slovenských vysokoškolákov po maturite študuje v Českej republike. Pritom v roku 2000 to bolo len okolo 3 %. Nárast odchodu prvákov do ČR je žiaľ dlhodobým trendom. Ale v posledných rokoch začína opäť zrýchľovať.

Odchádzajú preto, lebo majú pocit, že im Slovensko nedáva dostatočne dobré šance na uplatnenie sa. Cítia, že sa nestará o školy, o prostredie, ani o dostatok pre nich zaujímavej práce. A to je veľká škoda. Následky budú kruté. Slovensko sa musí prestať hrať na reformy, na krátkodobé ciele a prestať sa uzatvárať do seba. Musí si stanoviť mládež za jasnú prioritu. Nesmie šetriť na školstve ako na „spotrebe“, naopak, musí investovať do mládeže.

Link na blog: https://redhammer.blog.sme.sk/c/454419/o-talenty-musime-bojovat-vsetci.html

Foto blog.sme.sk