Obľúbená šesťdesiatnička – televízia

V predošlých dvoch častiach našej rubriky sme sa dozvedeli všeličo o tom, čo všetko museli vynálezcovia povymýšľať, aby rozhlas prehovoril naozaj ľudskou rečou. Teraz sa pozrime na to, z čoho sa zrodila televízia a ako získavala obraz.

Ak sa nám zdá, že vývoj televízie bol iba logickým pokračovaním vývoja rozhlasu, ostaneme po oboznámení sa s niektorými doteraz menej známymi informáciami trocha prekvapení.

Rozfázovaná kresba na gréckej váze

Príroda už veľmi dávno predvádzala niektoré svoje zaujímavé optické záhady: dúhu, blesky,zatmenia… Asi jej najprekvapujúcejším zázrakom bola fatamorgána. A tú príroda vymyslela ešte oveľa skôr, ako jej mohol človek zatlieskať. Ľudia jej iba oveľa neskôr dali meno, vytvorili teórie objasňujúce jej fyzikálne princípy… a niektorí možno fantazírovali o tom, ako by sa to dalo napodobniť.A trvalo veľmi dlho, kým sa to podarilo…

Prapočiatky

Znázornenie pohybu rozkreslením jeho jednotlivých fáz prekvapilo archeológov už na staroegyptských kresbách a maľbách. Vrcholom takejto tvorby je zrejme rozfázovanie zápasu čiernej a bielej postavy do viac ako 200 fáz. To principiálne zodpovedá súčasným kresleným animáciám. Rozfázované pohyby sa vyskytujú pomerne často aj na gréckych vázach.

Camera obscura pre maliarov

Zaujímavým technickým prístrojom umožňujúcim znázornenie obrazu pomocou svetelných lúčov bola camera obscura.

Aj keď sa vám môže zdať, že sme cameru obscuru pritiahli za vlasy do histórie vývoja televízie, dovolíme si o nej napísať viac. Myslím si, že si to vo vzťahu k televízii zaslúži nielen svojím názvom prekvapujúco zhodným s kamerou, ktorá je začiatkom televízneho reťazca.

Možno vás zaujme aj to, že camera obscura bola súčasne snímacím aj reprodukčným zariadením.

V literatúre nájdeme viaceré popisy jej konštrukčného vytvorenia a najmä rôzne dátumy, kedy sa to stalo.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v časopise Quark 12/2016.

Časopis Quark si môžete objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

Ing. Štefan Holakovský

Patentová a známková kancelária GENiUM®