Ochrana pred infekciou

Jedným z najväčších nepriateľov lekárskeho a zdravotníckeho personálu nemocníc je výskyt infekcií, ktoré komplikujú stav aj proces liečby pacientov.

Ani pri dodržiavaní tých najprísnejších hygienických opatrení nemožno infekcie z nemocníc úplne vyhnať. Platí to aj pre operácie, pri ktorých sa pacientovi implantuje kĺbová náhrada čiže endoprotéza, laicky nazývaná umelý kĺb. Napriek rôznym profylaktickým režimom, modernej operačnej technike, rôznym úpravám povrchu endoprotéz, budovaniu supersterilných operačných sál sa výskyt infekcií drží na úrovni 1 až 2 % z celkového počtu implantácií endoprotéz. Napríklad infekcia bedrovej endoprotézy je jedna z troch najčastejších komplikácií, ku ktorej dochádza po implantácii kĺbovej náhrady v rôznom časovom odstupe. Táto infekcia je definovaná ako rast a množenie baktérií na povrchu implantátu alebo v jeho okolí, čo vedie k poškodeniu tkaniva a vo väčšine prípadov sa končí rejekciou (neprijatím) endoprotézy organizmom. S novou metódou znižovania výskytu infekcií pri spomenutých operáciách a po nich prišiel tím odborníkov z Fraunhoferovho ústavu výrobnej technológie a aplikovaného materiálového výskumu IFAM v Brémach. Princíp novej metódy spočíva v nanesení tzv. hybridného povlaku na implantát. V prvom kroku sa laserovým ožarovaním vytvorí na povrchu titánového implantátu jemná a porézna štruktúra s miniatúrnymi a ľudským okom nepostrehnuteľnými priehlbinkami, ktorých rozmer je rádovo niekoľko mikrometrov. Tieto priehlbinky majú tvar akejsi amfory, teda hore sú uzučké a nadol sa rozširujú. V druhom kroku sa na takto preparovaný implantát depozíciou z plynnej fázy nanesie vrstvička s časticami striebra. Bezprostredne pred operáciou ponorí lekár sterilný a už vrstvičkou striebra pokrytý implantát do roztoku antibiotika prispôsobeného potrebám konkrétneho pacienta. Hneď po implantovaní sa antibiotikum začína uvoľňovať do okolitého tkaniva a usmrcuje baktérie, ktoré by mohli vyvolať infekciu. Strieborná vrstvička pôsobí oneskorene a podstatne dlhšie. Ióny striebra sú aktívne niekoľko týždňov a počas hojenia rany chránia pred infekciami. Jednou z predností novej metódy je aj to, že ju možno aplikovať na existujúce implantáty.

RM, foto IFAM

Komentáre