Od lepiacej pásky k medicíne

Využívanie nanoštruktúr vo vysoko citlivých zariadeniach na diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýza komplexných sacharidov je oblasť, za ktorú získal Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV, ocenenie Mladá osobnosť vedy 2016.

Ďakovný prejav pri preberaní ocenenia Mladá osobnosť vedy 2016

V roku 2016 ste získali viacero významných ocenení, medzi nimi aj ocenenie Mladá osobnosť vedy 2016 v súťaži Vedec roka SR. Čo pre vás toto ocenenie znamená?

Toto ocenenie si, samozrejme, vysoko vážim. Je veľmi motivujúce, ak vám kolegovia z iných odborov, ale aj laici, prejavia uznanie za vašu prácu a tiež záujem o ňu. Oceňovanie Vedec roka Slovenskej republiky sledujem každoročne a som poctený, že som sa ho dočkal aj ja, a to najmä preto, že toto podujatie významne prispieva k popularizácii vedy na Slovensku. V súčasnom svete, keď sa za pol hodinu na internete stanete expertom na medicínu, výživu či výchovu dieťaťa, a kde skúsenosti neznamenajú nič, je veľmi dôležité ľuďom približovať metódy vedeckého výskumu aj výsledky domácich vedcov. Zaradiť sa do spoločnosti ľudí – odborníkov, ktorí majú možnosť k tomuto prispieť, je pre mňa obrovská pocta.

Ako vstúpili do vášho života biotechnológie?

Biotechnológia bola pre mňa jasnou voľbou už na gymnáziu. Vtedy ma veľmi bavila biológia, chémia podstatne menej, no fyzika s matematikou boli pre mňa absolútne nepochopiteľné predmety. Ako som si postupne prehlboval svoje vedomosti v biológii, zistil som, že sa nezaobídem bez chémie, ktorá sa začína tam, kde sa končí fyzika, ktorá zasa na vyjadrenie prírodných zákonitostí využíva ako vlastný jazyk matematiku. Takto som sa postupne dostal k tomu, že som sa začal zaujímať o všetky prírodné vedy a biotechnológie (vrátane bioinžinierstva), ktoré predstavujú unikátne spojenie všetkých týchto oblastí. V mojej práci mi to do istej miery umožňuje vyhýbať sa stereotypu. Vždy si dokážem vybrať to, čo mám aktuálne náladu riešiť.

V súvislosti s vašou prácou hovoríte o spojení viacerých vedných oblastí. Čo je však cieľom vašej vedeckovýskumnej činnosti?

Moja práca spočíva vo vývoji určitých postupov a zariadení, ktoré by mohli slúžiť na jednoduché testovanie ľudských vzoriek pri podozrení na určitý typ ochorenia. Existujú, samozrejme, rôzne metódy, pričom najspoľahlivejšie (a finančne a časovo nenáročné) sa používajú aj v nemocniciach. Naše zariadenia by potenciálne mohli ľudia používať sami doma, prípadne s asistenciou svojho všeobecného lekára. Testovalo by sa minimálne množstvo krvi a získala by sa naraz informácia o viacerých typoch ochorení. Vylúčila by sa tým napríklad nutnosť ďalších testov a vyšetrení. Zároveň pri našich analýzach využívame práve glykány, ktoré v niektorých prípadoch významne prispievajú k diagnostike či prognóze ochorení. Ich analýza je však natoľko náročná, že rutinne sa na klinikách vôbec nerobí. Náš prístup obchádza náročnú inštrumentálnu analýzu a využíva prenosné a lacné zariadenia, ktoré sami pripravujeme.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2017.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Marta Bartošovičová
Foto NCP VaT pri CVTI SR