Odhalenie skrytých emócií

Foto Pixabay

Nový prístup umelej inteligencie založený na bezdrôtových signáloch by mohol pomôcť odhaliť naše vnútorné emócie, tvrdí nový výskum vedcov z Univerzity kráľovnej Márie v Londýne. Najnovšia štúdia demonštruje použitie rádiových vĺn na meranie srdcových a dýchacích signálov a predpovedá, ako sa niekto cíti aj pri absencii akýchkoľvek ďalších vizuálnych podnetov, napríklad mimiky.
Dobrovoľníci pozerali video vyvolávajúce jeden zo štyroch základných typov emócií – hnev, smútok, radosť a potešenie. Počas sledovania videa vedci vysielali smerom k jednotlivcom neškodné rádiové signály a merali signály, ktoré sa od nich odrážali. Analýzou zmien signálov spôsobených miernymi pohybmi tela dokázali vedci odhaliť skryté informácie o srdci a o dychových frekvenciách jednotlivca.
V predchádzajúcich výskumoch analýza údajov závisela od použitia klasických prístupov strojového učenia, pri ktorých sa na identifikáciu a klasifikáciu emocionálnych stavov v dátach používa algoritmus. V novej štúdii však vedci použili techniky hlbokého učenia, pri ktorých sa umelá neurónová sieť učí svoje vlastné vlastnosti z časovo závislých nespracovaných údajov. Ukázalo sa, že tento prístup dokáže detegovať emócie presnejšie ako tradičné metódy strojového učenia. Detekcia emócií sa tradične spolieha na hodnotenie viditeľných signálov, ako sú mimika, reč, gestá či pohyby očí, no nie sú zachytené vnútorné emócie. Vedci sa preto čoraz väčšmi zameriavajú na neviditeľné signály, ako je napríklad EKG, ktoré detegujú elektrickú aktivitu v srdci a poskytujú spojenie medzi nervovým systémom a srdcovým rytmom.

Zo stránky ScienceDaily spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 3/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.