Okavango – ekológia aj turistika

3-6-okavangoTímy vedcov a pracovníkov z Ministerstva vodstva Botswany už od 70. rokov minulého storočia bojujú s inváznymi rastlinami v botswanských mokradiach – konkrétne v delte riek Okavango (najväčší sladkovodný močiar na južnej pologuli), Kwando-Linyanti-Chobe a Limpopo. Opakované každomesačné prieskumy a monitorovanie riek, lagún a iných mokradí nakoniec viedlo k úspechu a tento prípad môže slúžiť ako inšpirácia, že manažment vodných rastlín má zmysel. Snahy botswanského ministerstva pomohli turizmu, vodným zdrojom a aj živočíšstvu a rastlinstvu Botswany. Čiastočne aj vďaka nim je sektor turizmu tejto krajiny  stabilný a krajine dodáva približne 25 % jej hrubého domáceho produktu. Vláda Botswany striktným uplatňovaním zákona z roku 1986 reguluje pohyb lodí a vodných zariadení a bráni dovozu a šíreniu vodných rastlín. Podľa vedcov je tento úspech signálom, že integrácia biologickej a fyzickej kontroly s kampaňami, ktoré sa snažia pozdvihnúť verejné povedomie, ako aj spolupráca s ochranárskymi organizáciami, môžu viesť k udržateľnému manažmentu vodných plôch.

JK

foto Wildland safaris