Oko do nervového systému

Mnoho ľudí trpí neuropatiou, čo je porucha jedného či viacerých periférnych nervov a prejavuje sa tŕpnutím alebo necitlivosťou v periférnych oblastiach tela či svalovou slabosťou a neistotou pri chôdzi.

Neuropatia často postihuje diabetikov, ale zvykne sa vyskytovať aj po chemoterapii, dialýzach, infekciách či pri nadmernom pití alkoholu. Účinná liečba ochorenia je možná len pri jej včasnom rozpoznaní – zatiaľ však spoľahlivé metódy na takéto rozpoznanie neexistujú.
Členovia spoločného vedeckého tímu Fraunhoferovho ústavu pre molekulárnu biológiu a aplikovanú ekológiu (IME) a Univerzity F. Alexandra v Erlangene-Norimberku vypracovali novú metódu, ktorou sa pomocou vyšetrenia rohovky a slznej kvapaliny dá včas rozpoznať začínajúce poškodenie nervov. Hustota nervových vláken je v rohovke najvyššia. Rohovka je akýmsi reprezentatívnym obrazom periférneho nervového systému, povedal Marco Sisignano z IME. Prostredníctvom mikroskopického vyšetrenia rohovky možno zistiť také parametre, akými sú napríklad hustota nervových vláken a ich dĺžka, ale aj stupeň ich rozvetvenia. Značne skrátené vlákna a malé rozvetvenie naznačujú hroziace neuropatické ochorenie ešte skôr, než sa pacient začne sťažovať na problémy.
M. Sisignano sa sústreďuje predovšetkým na vyšetrovanie slznej kvapaliny: Rohovka síce nie je prekrvovaná, je však obmývaná slznou kvapalinou. Keď teda dochádza k pozorovateľnej regresii nervových vláken, musí sa v slznej kvapaline nachádzať niečo, čo túto regresiu spôsobuje. Preto sa sústreďujeme na vrstvičku sĺz a odoberáme z nej vzorky. Metódou tandemovej hmotnostnej spektroskopie na špeciálne upravenom spektroskope (na snímke) sa potom odseparujú jednotlivé zložky vzorky a stanoví sa ich koncentrácia. Výskumný tím sa pritom sústreďuje na analýzu lipidov. Zvýšené hodnoty lipidov v kombinácii s regresiou nervových vláken sú príznakom začínajúceho ochorenia nervov. Nová metóda včasného odhaľovania príznakov neuropatie sa v súčasnosti testuje na 250 pacientoch.

RM, foto IME

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 5/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.