Októbrové tvorivé dielne vo FabLab-e

Foto www.robotika.sk

Otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť FabLab ponúka aj v októbri priestor na oboznámenie sa s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

V stredu 2. 10. 2019 o 17.30 h sa v tvorivej dielni FabLab CVTI SR bude konať seminár s názvom Ako vychovať humanoidného robota (príklad robot Robelf). Seminár bude viesť Jozef Metke.

Stretnite sa naživo s Robelfom! Robelf je domáci humanoidný robot vyvinutý na Taiwane. Jeho cieľom je pomáhať v domácnosti – strážiť deti, domácnosť i starších ľudí. Má ľuďom radiť aj ich zabávať. Dá sa využiť aj ako klientsky pracovník v biznis prostredí, napríklad v bankách, múzeách, v reštauráciách, na rôznych konferenciách či na iných akciách. Vďaka spoločnostiam mSolutions a RobotX Solutions sú dvaja Robelfovia aj na Slovensku a snažíme sa ich vychovať pre život v Európe.

Jozef Metke študoval na Univerzite Komenského a na Ekonomickej univerzite v Bratislave, absolvoval študijné pobyty na európskej obchodnej škole E. M. Lyon vo Francúzsku a na Ghent University v Belgicku. Pôsobil v zahraničí a v roku 2006 sa vrátil na Slovensko, kde založil firmu mSolutions zaoberajúcu sa obchodovaním cez mobilné zariadenia a tomu zodpovedajúcou reklamou. Svoje pôsobenie rozšíril aj na outsourcing a mentoring pre start-upy. Získal viacero domácich a medzinárodných ocenení, je držiteľom JCI Young Innovative Entrepreneur. Externe prednáša na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. V poslednom období sa venuje využitiu mobilných robotov v reklame i mimo nej a spolupracuje s výrobcom robota Robelf na jeho adaptácii pre európsky trh.

FabLab Bratislava je detašovaným oddelením Centra vedecko-technických informácií SR ako priamo riadenej organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Nachádza sa v budove Vedeckého parku Univerzity Komenského na Ilkovičovej 8 v Bratislave. Pracovníci FabLab-u sú k dispozícii každý pracovný deň pre všetkých záujemcov o zhmotňovanie svojich snov, na adrese www.fablab.sk aj mimo pracovných hodín.

Ing. Jozef Vaško
FabLab pri CVTI SR, www.fablab.sk

FabLab pri CVTI SR je partnerom FabLabNet – projektu realizovaného prostredníctvom programu interreg ceNTraL eurOPe spolufinancovaného Európskym fondom pre regionálny rozvoj ERDF.

Komentáre