Októbrový test pozornosti

Test vám ukáže, ako pozorne ste čítali októbrový Quark. Ak ste niečo prehliadli a neviete odpovedať, stačí sa vrátiť k článku, odpoveď sa v ňom určite skrýva. Správne odpovede si môžete overiť na konci testu.

1. Malé, tmavé a chladné vesmírne objekty, tzv. nepodarené hviezdy, sa označujú ako

a) čierne trpaslíky
b) červené trpaslíky
c) hnedé trpaslíky
d) biele trpaslíky

2. Látka, ktorá urýchľuje chemickú reakciu iba vtedy, keď je spolu s reakčnou zmesou osvetľovaná nejakým typom žiarenia, sa nazýva

a) luminiscent
b) fotokatalyzátor
c) fluorescent
d) fotosyntezátor

3. Prvé biochemické dôkazy existencie živočíchov na Zemi pochádzajú z éry neoproterozoika, teda pred asi

a) 150 miliónmi rokov
b) 635 miliónmi rokov
c) 865 miliónmi rokov
d) 1,5 miliardy rokov

4. Prvý slovenský superpočítač dostal meno

a) Bel
b) Kempelen
c) Turing
d) Aurel

5. Do skupiny tzv. pravých hríbov sa zaraďuje

a) štyri až sedem druhov
b) osem až desať druhov
c) pätnásť druhov
d) pätnásť až dvadsať druhov

6. Pravé a nepravé otravy hubami či pseudootravy hubami označujeme pojmom

a) myxointoxikácie
b) myointoxikácie
c) mykointoxikácie
d) mizointoxikácie

7. Základy svojej všeobecnej teórie relativity položil Albert Einstein počas pražského pobytu v roku

a) 1900
b) 1911
c) 1925
d) 1930

8. Vážne stavy a ochorenia dokážu aj u ľudí vyvolať mikroskopické baktérie zhlukujúce sa do retiazok, vďaka čomu dostali názov

a) stafylokoky
b) diplokoky
c) streptokoky
d) sarcíny

9. Prvý výťah na svete poháňaný elektromotorom predstavil v roku 1880

a) Werner von Siemens
b) Nikola Tesla
c) Thomas Alva Edison
d) Viktor Kaplan

10. Vesmírny teleskop Jamesa Webba bude ukotvený v tzv. druhom Lagrangeovom bode sústavy Slnko – Zem, vzdialenom od nás

a) 150-tisíc km
b) 340-tisíc km
c) 1,5 milióna km
d) 150 miliónov km

11. Medzinárodná agentúra pre energie predpokladá, že do roku 2050 sa môže globálna spotreba elektrickej energie na chladenie a klimatizáciu zvýšiť

a) o tretinu
b) o polovicu
c) trojnásobne
d) sedemnásobne

12. Najrozšírenejšou organickou látkou na Zemi je

a) ropa
b) glykogén
c) xyloglukánendotransglykozyláza
d) celulóza

13. Úlohy, ktoré slúžia na overenie, či úkony na webe vykonáva človek, a nie program, sa označujú skratkou

a) R.S.V.P.
b) EPROM
c) WLAN
d) CAPTCHA

14. Žiarenie, ktoré vzniká pri interakcii vysokoenergetických častíc so zemskou atmosférou, pričom sa vytvárajú spŕšky detegovateľných častíc, nazývame

a) reliktové žiarenie
b) röntgenové žiarenie
c) sekundárne kozmické žiarenie
d) ultrafialové žiarenie

15. Rozptyl výsledkov odvodených z rovnakých náhodných procesov patrí k dôležitým javom v štatistike pod názvom

a) štatistická odchýlka
b) štatistický znak
c) štatistická fluktuácia
d) štatistická klasifikácia

16. Najvýznamnejším kozmickým observatóriom na detekciu gama žiarenia je

a) Fermi
b) Chandra
c) Herschel
d) Hubble

17. Za posledných 170 rokov zoslablo geomagnetické pole Zeme o približne

a) 9 %
b) 19 %
c) 29 %
d) 59 %

18. Na Slovensku ešte v polovici minulého storočia pracovali desiatky lesných železničiek s úzkym rozchodom do

a) 120 mm
b) 500 mm
c) 1 000 mm
d) 2 000 mm

Správne odpovede

1c, 2b, 3b, 4d, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10c, 11c, 12d, 13d, 14c, 15c, 16a, 17a, 18c

R

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 10/2021. Ak ešte nie ste našou predplatiteľkou/naším predplatiteľom a chcete mať prístup k exkluzívnemu obsahu, objednajte si predplatné podľa vášho výberu tu.