Opačné plynutie deja

3-6 vlnaŠtúdia, skúmajúca prazvláštne javy, ktoré vznikajú pri pohybe rýchlejšom ako svetlo, experimentálne potvrdila javy, ktoré sa už dávno teoreticky predpovedali, no ešte nikdy sa ich nepodarilo naozaj pozorovať. Pred vyše 100 rokmi predpovedal Rayleigh jav, pri ktorom sa nehybnému pozorovateľovi môže zdať, že zvuk, pochádzajúci z nadzvukového zdroja, znie, ako keby plynutie času obrátilo smer. Zmýšľanie Rayleigha bolo založené výlučne na skutočnosti, že vlny majú konečnú rýchlosť, ktorá je nezávislá od rýchlosti ich zdroja. Vedcom z Glasgowskej univerzity a Heriotovej-Wattovej univerzite vo Veľkej Británii sa podarilo experimentálne overiť, že tento fakt neplatí len pre zvukové, ale aj pre vlny svetelné. Pohyb rýchlejší než svetlo pozorovali špeciálnymi kamerami, ktoré pracovali rýchlejšie než rozptýlené svetelné vlny letiace smerom ku kamerám rýchlosťou svetla. Pozorovania ukázali, že ak sa zdroj svetla pohybuje smerom k pozorovateľovi rýchlosťou väčšou než rýchlosť svetla, svetelné vlny prichádzajú k pozorovateľovi v obrátenom poradí, čo spôsobí, že pozorovaný obraz plynie obrátene. Keďže výsledky štúdie, ktorá potvrdila teoretické predpovede obrátenia plynutia obrazu, platia pre všetky vlny vrátane seizmických, môže tento objav výrazne prispieť aj k účinnejšiemu skúmaniu vnútornej stavby Zeme.

JK

Foto Pixabay