Ošetrovateľom pomôže náramok

Náramok pre ľudí postihnutých demenciou sníma vitálne funkcie pacienta aj jeho polohu.

Štatistiky ukazujú, že priemerná dĺžka života celosvetovo rastie. To je síce pozitívny fakt, jeho tienistou stránkou však je, že s rastúcim vekom pribúdajú rôzne, viac či menej typicky seniorské ochorenia – jedným z nich je aj demencia. Napríklad v Nemecku žije temer 1,6 milióna ľudí postihnutých demenciou, z nich dve tretiny majú Alzheimerovu chorobu. Ošetrovanie takýchto seniorov kladie vysoké nároky na ich príbuzných či profesionálnych ošetrovateľov, resp. ošetrovateľky. Jedným z dôvodov zložitosti takejto starostlivosti je aj to, že dôležité údaje o zdravotnom stave chorých sú zväčša k dispozícii v neštruktúrovanej forme a nie vždy v správnom čase. Dôležité je aj včasné zistenie diagnózy, čo poskytuje možnosť lepšieho ovplyvňovania budúceho priebehu choroby. Skvalitnenie života ľuďom postihnutým demenciou sľubuje projekt PYRAMID, na ktorom pod vedením nemeckého Fraunhoferovho ústavu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu participuje niekoľko priemyselných firiem a výskumných inštitúcií. Jedným z výsledkov tohto projektu je miniatúrny, modulárne rozšíriteľný merací a poradný systém v podobe náramku, ktorý je vystrojený množstvom snímačov. Tieto snímače merajú vitálne parametre, akými sú frekvencia srdcovej činnosti a jej variabilita, teplota tela a odpor pokožky. Ďalšie snímače snímajú externé parametre, a to napríklad teplotu prostredia, intenzitu svetla a úroveň hlasitosti v prostredí, v ktorom sa klient pohybuje. Navyše je náramok vystrojený systémom snímania pohybu. Všetky údaje, ktoré jeho snímače získavajú, sa vysielajú do dokumentačného centra, z ktorého sú prístupné – napríklad aj cez aplikáciu do smartfónu – všetkým, ktorí sa na starostlivosti o pacienta podieľajú. Dobrovoľníci, ktorí prototypy inovatívneho náramku testovali, prijali túto pomôcku pozitívne.

Foto Fraunhofer IZM/Volker Mai

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 08/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.

Komentáre