AEG_marine_steam_turbine_(Rankin_Kennedy,_Modern_Engines,_Vol_VI) Schéma parnej turbíny AEG okolo roku 1905 wiki AEG

Komentáre