„Otvorené dvere“ na Lomnickom štíte

Bližšie k vesmíru alebo Vysoké Tatry ako na dlani – aj to ponúkajú jedinečné Dni otvorených dverí na Lomnickom štíte, ktoré spoluorganizujú Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied a Ústav experimentálnej fyziky SAV pre širokú verejnosť.

Štyrikrát počas letných prázdnin, vždy v sobotných termínoch od 9.30 do 16.00 hod. sa otvoria dvere Observatória na Lomnickom štíte pre záujemcov o astronómiu. V rámci prehliadky, ktorá je zdarma, návštevníci uvidia pod vedením vedeckých pracovníkov observatória okrem iného moderné prístroje pre výskum slnka a detektor častíc kozmického žiarenia.

Dni otvorených dverí sa konajú v termínoch (soboty): 23. júl 2016, 30. júl 2016, 6. august 2016 a 13. august 2016.

Dr. Pavol Schwartz