Pakobylka žije!

Foto Pixabay

Nové genetické analýzy oficiálne preukázali, v čo dúfali mnohí entomológovia a environmentalisti: pakobylka Dryococelus australis žije. Tmavohnedý hmyz, prezývaný stromový homár, je nočné, nelietavé stvorenie a môže dorastať až do dĺžky 15 centimetrov. Živí sa čajovníkom, hustým kríkom nachádzajúcim sa na Ostrove lorda Howa v Novom Južnom Walese v Austrálii. Potkan čierny, privezený na ostrov v 20. rokoch minulého storočia, ich však vyhubil. V roku 2001 vedci pri výstupe na Ballovu pyramídu, kamenný výbežok juhovýchodne od Ostrova lorda Howa, objavili tri pakobylky kŕmiace sa na osamelom kríku. Nasledujúci rok zazreli ďalších 24 pakobyliek. Hmyz sa podozrivo podobal na ten z Ostrova lorda Howa, no fyzické rozdiely medzi novoobjavenými a muzeálnymi exemplármi vyžadovali genetické testovanie. Porovnanie DNA pakobylky z Ballovej pyramídy s muzeálnym exemplárom z Ostrova lorda Howa naznačuje, že ide o ten istý druh. DNA nájdená v mitochondriách týchto dvoch populácií je viac než na 99 % identická. Je to dobrá správa pre environmentalistov usilujúcich sa vrátiť dlho stratený hmyz na Ostrov lorda Howa. Pred odoslaním pakobyliek do ich pôvodnej domoviny však komisia Ostrova lorda Howa plánuje vyhubiť potkana čierneho a ďalšie nepôvodné hlodavce. Bez týchto predátorov má Dryococelus australis väčšiu šancu znovu sa začleniť do prírody. Pri tomto druhu sme dostali druhú šancu, nechceme ju pokaziť, hovorí Alexander Mikheyev z Oikanawského inštitútu vedy a techniky.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 01/2018.

Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.