Pavol Šajgalík povedie SAV najbližšie 4 roky

Prezident Andrej Kiska dnes oficiálne vymenoval profesora Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied. Snem SAV ho zvolil do funkcie 4. apríla 2017. Za jeho zvolenie hlasovali takmer štyri pätiny všetkých členov.

„To najdôležitejšie, čo máme pred sebou, je aplikovať závery medzinárodnej akreditácie ústavov SAV. Z tohto kroku by mali vyplynúť akčné plány nášho ďalšieho rozvoja. Ďalej by sme mali pristúpiť k vnútornému programu, v ktorom by SAV sama vedela identifikovať na základe objektívnych pravidiel špičkové tímy a špičkových jednotlivcov, ktorí presahujú rámec Slovenskej republiky tak výrazne, že by sme vlastne na nich mohli stavať a výraznejšie sa presadzovať v európskom výskumnom priestore,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

V najbližších týždňoch sa očakáva schválenie zákona o verejnej výskumnej inštitúcií v parlamente. Vďaka nemu sa môžu jednotlivé ústavy transformovať na moderné vedecké pracoviská. Predseda akadémie zdôraznil aj väčšiu potrebu priblížiť sa mladej generácii, a to najmä v „postfaktuálnej dobe“, ktorá v mnohých prípadoch deformuje pohľad na svet.

„Potrebujeme sa dostať do intímneho kontaktu s požiadavkami spoločnosti, požiadavkami ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Aby aj oni mali pocit, že SAV nerieši iba veci, ktoré sú pre nich marginálne a vzdialené, hoci z nášho pohľadu sú dôležité, ale že majú aj bezprostredný profit z činnosti SAV,“ dodal Pavol Šajgalík.

Pavol Šajgalík vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a je uznávaným odborníkom v oblasti materiálového výskumu a konštrukčnej keramiky. Celý svoj profesionálny život pracuje v SAV, pričom absolvoval mnohé zahraničné výskumné pobyty. Je členom prestížnych vedeckých spoločností vo svete, získal mnohé ocenenia a vyznamenania.Štvorročné funkčné obdobie začne „staronovému“ predsedovi SAV plynúť od 6. júna 2017.