Popularizátori vedy

Už 22. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET sa uskutočnil od 7. do 8. novembra 2019 v Bratislave, v areáli výstaviska INCHEBA, kde bol súčasťou otvorenia veľtrhu Bibliotéka a výstavy Pedagogika.

Do celoštátnej súťaže Festivalu vedy a techniky (FVAT) pre žiakov základných a stredných škôl sa prihlásilo 167 projektov, na ktorých pracovalo 255 mladých vedátorov. Do finále postúpilo 80 projektov, ktorých autormi bolo 123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl. Odborná hodnotiaca komisia ocenila 40 projektov z autorskej dielne 58 žiakov. Aj napriek vysokej úrovni súťažných projektov nie všetci mohli zvíťaziť na celoslovenskom finále. Veda je už taká, že aj neúspech posúva poznanie vpred. Mnohí žiaci si to v tomto veku uvedomujú.

Miroslav Cibula, Vanessa Drevenáková a Aneta Anna Dunajová postúpili so svojimi projektmi na súťaž Európskej únie pre mladých vedcov (EUCYS) do španielskej Salamanky.

Rozhovory o vede

Súčasťou festivalu AMAVET sú aj tzv. Science talks, motivačné rozhovory súťažiacich s osobnosťami vedy. Jednou z nich bola tento rok aj viacnásobne úspešná súťažiaca festivalu Michaela Brchnelová, ktorá v súčasnosti študuje na prestížnej európskej univerzite v Delfte v Holandsku, na Fakulte leteckého a vesmírneho inžinierstva, a venuje sa vysokorýchlostnej aerodynamike. Zvykla som sa zúčastňovať festivalu najmä preto, že som sa tam vďaka organizátorom cítila takmer ako vedec, a dávalo mi to motiváciu pokračovať ďalej. A ak som aj neuspela, posúvalo ma to dopredu, vysvetlila M. Brchnelová. V rozhovoroch o vede jej kontroval Michal Zajaček, ktorý absolvoval časť štúdia napríklad na univerzitách v nemeckom Kolíne alebo Stuttgarte a v súčasnosti pôsobí v Poľsku. Odtiaľ sa zapojil do diskusie cez skype: Účasť na FVAT v roku 2008 ma motivovala venovať sa vede na profesionálnej úrovni. Veľa som si odniesol aj ako hodnotiteľ FVAT, čo bola pre mňa neopakovateľná skúsenosť.

Do belgického Bruselu na súťaž Belgian Expo postúpili Michal Miškolci a Stanislav Jochman s projektom Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov (kategória Elektrina a mechanika).

Na motivačný rozhovor pre súťažiacich prišiel aj Ján Tkáč, čerstvý laureát ocenenia Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, ktoré získal na 1. ročníku podujatia ESET Sience Award. J. Tkáč pôsobí v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Súťažiacim pri začiatkoch ich vedeckej kariéry poradil, aby sa usilovali dostať sa na stáže do zahraničia, pretože sú neoceniteľná skúsenosť. Ak chcete dlhodobo robiť kvalitnú prácu, pobyt v zahraničí je to najdôležitejšie, čo musíte vyskúšať. Ľudia, ktorí sa rozhodli časť svojej kariéry stráviť v zahraničí, sú otvorení novým myšlienkam, neboja sa skúšať nové veci a dôležitým výstupom pobytu v zahraničí je nadobudnutie neoceniteľných kontaktov, ktoré vám neskôr môžu vo vašej práci dosť dramaticky pomôcť, dodal J. Tkáč. FVAT je už tradične jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, čo potvrdila aj účasť významných hostí na otvorení. Už tretí rok sú odbornými garantmi súťaže Slovenská akadémia vied spoločne so Žilinskou univerzitou v Žiline, Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach. Festival je živnou pôdou na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky, najmä pre stredoškolákov. Kľúčovou podmienkou toho, aby sa žiaci začali zaujímať o vedu, je odhodlanie a záujem ich učiteľov a profesorov, ktorí sú ochotní venovať študentom aj svoj voľný čas, zhodnotil súťaž mladých vedátorov RNDr. Roman Nagy, PhD., astrofyzik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Ján Nemec, AMAVET

Kompletné výsledky Festivalu vedy a techniky AMAVET 2019 nájdete tu.

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 12/2019. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.
Komentáre