Používanie predložiek v a na v lokáli v spojení s miestnymi názvami

V slovenčine sa na vyjadrenie miestnych okolností v lokáli (6. páde) používajú predložky v a na. Predložkou v sa vyjadruje miesto vnútri niečoho, prostredie alebo všeobecne priestor, napr. suchý vzduch v izbe, pestrý výber tovaru v obchode, produktivita práce v podniku, práca v záhrade, hry vo vode. Predložkou na sa označuje predovšetkým povrch, na ktorom je niečo umiestnené alebo sa niečo koná, ale aj prostredie, napr. na stole je váza, na zemi sú koberce, na ihrisku sa hrajú deti, na lúke sa pasú ovce, žiť na dedine. Významový rozdiel medzi predložkami v a na dobre vidieť v prípadoch, keď sa spájajú s tým istým podstatným menom v lokáli, napr. kufor je v skrini, t. j. vnútri skrine, a kufor je na skrini, t. j. hore na jej povrchu, alebo knihy sú v knižnici, t. j. vnútri knižnice, a ďalšie knihy sú na knižnici, t. j. hore na jej vrchnej doske.

V lokáli pri názvoch miest a obci základná je miestna predložka v, napr. v Bratislave, v Trnave, v Modre, v Piešťanoch, v Košiciach, v Prešove, v Očovej, v Lipanoch, v Smižanoch. Podobne je to aj pri názvoch krajov (často bývalých stolíc), napr. v Gemeri, v Honte, v Liptove, v Novohrade, v Šariši, v Tekove, v Turci, v Zemplíne. Pri niektorých názvoch krajov je však ustálená predložka na, napr. na Kysuciach, na Myjave, na Orave, na Považí, na Spiši. Predložka na sa používa aj pri niektorých názvoch miest a obcí, napr. na Donovaloch, na Sliači. Niekedy sa pri používaní predložiek v a na v spojení s miestnymi názvami miestny úzus odlišuje od stavu v spisovnom jazyku. Tak je to napríklad pri miestnom názve rodiska generála Milana Rastislava Štefánika. Kým v spisovnom jazyku sa používa predložka v, v Košariskách, v miestnom úze sa používa predložka na, na Košariskách. Podobne pri miestnom názve Vrútky sa bežne používa vokalizovaná predložka vo, vo Vrútkach, v miestnom sa používa predložka na, na Vrútkach. Zaujímavý je stav pri názve Myjava. Ak máme na mysli kraj, používa sa predložka na, ak máme na mysli mesto, bežne sa používa predložka v, pamiatky v Myjave, reštaurácie v Myjave, ubytovanie v Myjave, ale v miestnom úze sa aj tu používa predložka na, teda na Myjave.

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní časopisu Quark.

 

PaedDr. Matej Považaj, CSc.,

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV