“Jedlik nemcsak kiváló természettudós volt, hanem egyszersmind nevezetes feltaláló is. Találmányai közül elõször szódavízgyártó készülékét, a szifont említjük, mely ma óriási mennyiségben van forgalomban, de vajmi kevesen tudják, hogy azt az elhunyt öreg benczés tudós találta föl. A dynamo-gépek elvét Jedlik állította föl, s egy készüléke máig is ott van az egyetem fizikai intézetében. Az õ találmánya a elektro-mágneses forgó is, melynek eredetije a pannonhalmi múzeumban láható. Ugyancsak az õ találmánya az u. n. osztógép (eredetije szintén Pannonhalmán látható), mely tökéletesség dolgában az azóta keletkezettekkel máig is versenyez. Ennek a gépnek az a sajátsága, hogy igen kis távolságra igen sok vonalat húz egy gyémánttû segélyével, így 1 milliméternyi térre egy üveglapra 600-1000 vonalat képes húzni. Az egyetemen a Jedlik által e gépével készített üveglapokkal, u. n. üvegrácsokkal eszközölnek még ma is fénytani kísérleteket.” (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 3. sz. (1896. január 19.)