Pravidelná dávka

Pravidelná dávka je vzdelávací podcast, ktorý sa nateraz venuje filozofii, vede a technológiám, ale v dohľadnom období by chcel pokryť aj literatúru či iné humanitné a spoločenskovedné smery.
Podcast robia traja. V roku 2018 ho založil Jakub Betinský, ktorý si teraz externe dokončuje doktorát filozofie na Durhamskej univerzite a súčasne učí bioetiku na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Neskôr sa k nemu pridali aj Andrej Zeman a Miroslav Gašpárek. Andrej je vyštudovaný religionista a doktorand na Edinburskej univerzite a Miro je bioinžiniersky doktorand na Oxfordskej univerzite.
Na podcaste ponúkajú dva formáty obsahu: rozhovory a nahovorené eseje, ktoré predstavujú a vysvetľujú zaujímavé témy či problematiku. Ich pozvanie na rozhovor prijali osobnosti ako Pavol Čekan, Dominika Fričová, Michal Vašečka, Samo Marec, Michal Sabo, Kate Adamala, Iva Mrvová, Rastislav Káčer či Jakub Drábik a vo svojej podcastovej esejistike si kládli aj tieto otázky: Bude mať veda odpoveď na všetko? Ako sa nedať zotročiť morálkou? Aký je príbeh DNA? Budeme raz úplne imúnni proti chorobám? Čo vraví veda o duši? Môže Boh pôsobiť vo svete? Je interrupcia vždy vraždou? Čo je to krása a dobro? Ako definovať fašizmus, stoicizmus či liberalizmus?
Cieľom Pravidelnej dávky je pomôcť kultivovať spoločenský dialóg na Slovensku, ale taktiež posilniť kultúru dialógu na individuálnej úrovni – v rodine či s priateľmi a známymi. Rozprávať sa dá všelijako a nie každá diskusia berie do úvahy relevantné protinázory alebo je schopná vidieť viac uhlov pohľadu a interpretácií daného problému.
Na podcaste približujú myšlienky, ktorým sa niekedy nedá vyhnúť (napríklad existencia slobodnej vôle alebo či je morálka subjektívna) a poslucháčov pozývajú na spoločné premýšľanie. Na konci si musí každý urobiť názor sám, ale prísľubom Pravidelnej dávky je poskytnúť relevantné a zrozumiteľne vysvetlené argumenty, ktoré dávajú do dialógu viacero protichodných pozícií. Nejde teda len o kritické myslenie, ale najmä o kultúru dialógu.
Viac informácií o podcaste nájdete na pravidelnadavka.sk.