Prázdniny v tvorivých dielňach

Leto, prázdniny a dovolenka ponúkajú čas aj na koníčky a záľuby. Pre všetkých s tvorivým duchom je v tomto čase k dispozícii bratislavský FabLab a školské výpočtové strediská v Banskej Bystrici, Piešťanoch a Michalovciach. Kreativita a vlastné nápady tu majú k dispozícii digitálne technológie výroby 21. storočia. 

Nové myšlienky a tvorivé nápady potrebujú technológie, ktoré umožnia autorom týchto nápadov realizovať sa v praxi. Bratislavský FabLab je otvorenou platformou pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Digitálne technológie, ako sú 3D tlačiarne či laserové vyrezávače, sú tu pre záujemcov k dispozícii aj cez prázdniny. V tvorivých dielňach si môžu pripraviť návrhy pre svoje nápady alebo sa najprv inšpirovať ukážkami priamo na mieste a naučiť sa zhotoviť si takýto návrh pre 3D tlač, laser či frézu. Pracovníci FabLabu im pomôžu premeniť ich kreatívne nápady na skutočnosť.

Workshopy na mieru a novinky 
Okrem tradičných exkurzií, záujmových krúžkov a letných táborov pre jednotlivcov a skupiny sa počas leta budú konať vo FabLabe aj workshopy. V tomto roku tu pribudli ďalšie technologické novinky prístupné verejnosti. Ide o elektronický šijací a vyšívací stroj, programovateľné mikrokontrolery (napr. Arduino LilyPAd) alebo CNC zariadenia. V elektronickom laboratóriu je možné navrhovať a simulovať elektronické obvody, navrhovať a vyrábať plošné spoje, merať i nastavovať analógové, digitálne aj riadiace elektronické zariadenia. Záujemcovia o tieto technológie sa však musia vopred objednať e-mailom alebo telefonicky. Kontaktné údaje a zoznam všetkých letných aktivít nájdete na oficiálnej stránke FabLabu: www.fablab.sk.

Letný program vo FabLabe
Počas prázdnin, každú stredu medzi 9.00 a 11.00 h a popoludní medzi 16.00 a 18.00 h sa môžu záujemcovia v dvojhodinovom workshope oboznámiť so základmi digitálnej výroby. Piatky v čase od 14.00 do 17.00 h budú patriť stavbe a programovaniu LEGO robotov, pričom zároveň pôjde o prípravu na súťaž FIRST LEGO League.

Záujemcov o elektroniku, pozývajú organizátori na podujatie Prvý dotyk s elektronikou, zamerané na navrhovanie a výrobu plošných spojov, kde nebude chýbať ani spájkovanie.

Prvý dotyk s elektronikou môžu návštevníci zažiť denne od 1. do 5. augusta od 9.00 do 11.30 h. V prípade záujmu bude program pokračovať od 13.00 do 15.00 h.

V spolupráci so združením Robotická skupina, zaoberajúcou sa vývojom mobilných robotov a príslušných senzorických systémov a s IoT Bratislava, neformálnou komunitou profesionálov propagujúcou výhody, využitie, riešenia a technológie zo sveta internetu vecí pripravuje FabLab v lete aj workshopy pre náročnejších.

Nové priestory v Banskej Bystrici a Michalovciach
Žiaci a študenti si môžu spestriť prázdniny tvorivo aj v dielňach školských výpočtových stredísk (ŠVS) v Banskej Bystrici, Piešťanoch a Michalovciach. Pre záujemcov pripravili prezentáciu 3D Digi World – 3D digitálneho sveta (3D scaner, 3D fotografia, 3D tlačiareň a modelovanie) alebo Arduino workshop, známu elektronickú stavebnicu. Pracovníci ŠVS poskytnú záujemcom konzultácie k uvedeným témam na pracovisku ŠVS, ale aj prezentácie na rôznych podujatiach či vo vzdelávacích inštitúciách. Z kapacitných a organizačných dôvodov je vhodné objednať sa vopred.
Aj v michalovskom ŠVS sa pripravuje prezentácia 3D Digi World – 3D digitálneho sveta s ukážkami hotových výstupov prác z 3D tlačiarne.

FabLab Bratislava, aj ŠVS Banská Bystrica a Michalovce sú detašovanými pracoviskami Centra vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadenej organizácie MŠVVaŠ SR.

KONTAKTY:

Fablab Bratislava                            CVTI SR – ŠVS                     CVTI SR – ŠVS

Vedecký park UK                             Banská Bystrica                  Michalovce
Ilkovičova 8                                       Tajovského 25                       Okružná 3657
842 16 Bratislava                              975 73 Banská Bystrica         071 82 Michalovce
email: info@fablab.sk                        email: svs@svsbb.sk             email: info@svsmi.sk

 

Ing. Eva Kalužáková
Centrum vedecko-technických informácií SR
Foto Peter Homola, FabLab

Komentáre