Prelomový mikroskop

Foto Technion

Profesor Ido Kaminer a jeho tím z Izraelského technického inštitútu vytvorili kvantový mikroskop, ktorý zaznamenáva tok svetla a umožňuje priame pozorovanie svetla zachyteného vo fotonickom kryštáli. Vyvinuli sme elektrónový mikroskop, ktorý v mnohých ohľadoch vytvára najlepšiu optickú mikroskopiu blízkeho poľa na svete. Pomocou nášho mikroskopu môžeme zmeniť farbu a uhol svetla, ktoré osvetľuje každú vzorku nanomateriálov, a mapuje ich interakcie s elektrónmi, ako sme demonštrovali s fotonickými kryštálmi. Možno to prirovnať okamihu, keď sme prešli pri fotoaparátoch od schopnosti zachytiť statické obrázky k schopnosti zachytiť video, vysvetlil I. Kaminer. Člen Kaminerovho vedeckého tímu Kangpeng Wang dodáva: Je to prvý raz, čo vidíme dynamiku svetla zachytenú v nanomateriáloch namiesto spoliehania sa na počítačové simulácie. Ultrarýchly transmisný elektrónový mikroskop využíva excitáciu vzorky svetelných impulzov a pulzy elektrónov na snímanie prechodného stavu vzorky. Tieto elektrónové impulzy prenikajú do vzorky a zobrazujú ju. Zhrnutie multidimenzionálnych schopností do jedného nastavenia je veľmi užitočné na úplnú charakterizáciu nanorozmerných objektov. Systém Kaminerovho mikroskopu poskytne škálu nebývalých schopností vo výskume fyziky a materiálov, ktoré umožnia súčasný prístup k výnimočnému priestorovému a časovému rozlíšeniu. Profesor Kaminer si myslí, že súčasné mikroskopy nezodpovedajú potrebám vedeckej komunity, a preto dúfa, že jeho mikroskop bude slúžiť širšej vedeckej obci aj v iných oblastiach výskumu a pomôže tým rozvoju interdisciplinárnej spolupráce.

Zo stránky Technion spracovala BP

Tento článok si môžete prečítať v časopise Quark 7/2020. Ak chcete mať prístup aj k exkluzívnemu obsahu pre predplatiteľov alebo si objednať tlačenú verziu časopisu Quark, prihláste sa alebo zaregistrujte.