Príčina extrémnych búrok

3-6 burka2Nedávne extrémne zrážky a katastrofálne záplavy na Balkáne možno spôsobila planetárna vlnová rezonancia, t. j. prírodný jav vyskytujúci sa v stredných zemepisných šírkach Zeme, ktorý dokáže radikálne pozmeniť cirkuláciu vzduchu nad oceánmi. Dim Coumou z Postupimského ústavu pre výskum vplyvov klímy založil svoju prácu na informáciách z dávnejších štúdií a spojil extrémne počasie – vrátane intenzívnych lejakov – s vlnovou rezonanciou. Vykonal zároveň aj hĺbkovú analýzu katastrofických povodní, ktoré v roku 2014 postihli Balkán. Spomínané záplavy odštartoval cyklón zodpovedný za ťažké škody v Bosne a Hercegovine, Srbsku a v Chorvátsku. Vedci vo všeobecnosti zastávajú názor, že na celosvetovej úrovni pribúdajú extrémne lejaky a domnievajú sa, že za ich vznik sú zodpovedné termodynamické a dynamické mechanizmy cyklónov. Pretrváva však neistota ohľadom súčasných a budúcich zmien v dynamike spomínaných extrémov počasia. Analýza údajov (hlavne dynamiky vetra na celej pologuli) ukázala, že počas cyklónu v roku 2014 bola naozaj detegovaná vlnová rezonancia, ktorá prispela k extrémnym zrážkam a je pravdepodobné, že tento vplyv sa preniesol aj nad Balkán.

JK

Foto Pixabay