Profesor Ján Vilček si prebral čestný doktorát SAV

Ján Vilček patrí k celosvetovo najcitovanejším imunológom a známym filantropom. Jeho poznatky pretavené do praxe pomáhajú v podobe liečiv ľuďom na celom svete. Ide najmä o pacientov s reumatoidnou artritídou, Crohnovou chorobou, ulceróznou kolitídou či psoriázou.

Podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., odovzdáva čestný doktprát prof. Vilčekovi
Podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., odovzdáva čestný doktprát prof. Vilčekovi

Slávnostné odovzdanie vedeckej hodnosti doktora biologických vied honoris causa prof. MUDr. Jánovi Vilčekovi, PhD. sa konalo 25. augusta 2016 na pôde Virologického ústavu BMC SAV v Bratislave. Diplom čestného doktorátu mu slávnostne odovzdal podpredseda  SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. Vo virologickom ústave strávil známy vedec sedem rokov na začiatku svojej vedeckej kariéry, pred emigráciou do USA.

Profesora Vilčeka pred odovzdaním doktorátu krátko predstavil vedecký riaditeľ Virologického ústavu BMC SAV: „Profesor Ján Vilček je výnimočná osobnosť, celosvetovo uznávaná pre svoj vedecký prínos a filantropiu. Jeho vedecké dielo a originálne objavy výrazným spôsobom ovplyvnili liečbu viacerých chronických zápalových autoimunitných ochorení a zlepšili tak kvalitu života miliónov pacientov na celom svete. Profesor Vilček dlhodobo pôsobí v Oddelení mikrobiológie Lekárskej fakulty Newyorskej univerzity a je prezidentom Nadácie Vilček,“  prečítal z laudatia MVDr. Juraj Kopáček, DrSc.

Vo svojej vedeckej kariére sa prof. Ján Vilček venoval výskumu cytokínov, čiže molekúl, ktoré regulujú imunitný systém. Jeho výskum viedol k mnohým praktickým aplikáciám v medicíne a dnes sa v praxi využívajú najmä vo forme lieku známeho ako Remicade. Je tiež inventorom takmer štyridsiatich patentov, pričom časť patentových výnosov venoval Newyorskej univerzite. Tieto prostriedky sa využívajú na podporu výskumu a štipendiá pre študentov a mladých vedcov.

Prof. Ján Vilček s manželkou Maricou a podpredsedom SAV prof. Karolom Marholdom.
Prof. Ján Vilček s manželkou Maricou a podpredsedom SAV prof. Karolom Marholdom.

„Som dojatý a veľmi vďačný za túto česť. Naozaj si to vážim a považujem za symbolické, že mi tento titul odovzdali v budove Virolologického ústavu SAV, kde som začínal svoju vedeckú kariéru a kde som dostal môj titul kandidáta vied,“ povedal po slávnostnej promócii prof. Ján Vilček.

Vo svojom príhovore hovoril tiež o tom, že za tridsaťjeden rokov svojho života na Slovensku zažil štyri rôzne politické systémy, pričom dva boli totalitné. „V čase, keď som bol na virologickom ústave, koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov, bol ústav ako malá oáza slobody v krajine, kde vtedy veľa intelektuálnej slobody neexistovalo.“ Za podporu a inšpiráciu vo vedeckej práci sa prof. Ján Vilček poďakoval viacerým bývalým kolegom či mentorom na virologickom ústave, ako aj na svojej Alma mater, Univerzite Komenského.