podpredseda SAV prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. odovzdáva prof. Vilčekovi čestný doktorát (2)

Komentáre