Prsteň nám zachráni život

Tím vedcov z STU v Bratislave vyvíja mikrozariadenia, ktoré budú v budúcnosti zachraňovať životy ľudí – monitor stresu či senzorické implantáty bez potreby dobíjania batérie.

Predstavte si miniatúrny monitor stresu ako prsteň či hodinky. Takéto zariadenie vyvinuli vedci z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tím sa venuje vývoju monitorovacích zariadení a senzorov pre medicínu, ako aj mikrozariadení pre elektrotechnický priemysel.

Zabijak stres

Monitor stresu
Monitor stresu

Ukazuje sa, že stres je prvotnou príčinou väčšiny návštev praktického lekára. Podieľa sa nielen na menej závažných zdravotných ťažkostiach (bolesti hlavy, tráviace problémy), ale hrá dôležitú rolu aj v hlavných príčinách úmrtia v západnom svete, akými sú rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, respiračné choroby, zranenia pri nehodách. Odolnosť proti stresu je dôležitá požiadavka pri niektorých povolaniach, napríklad u pilotov či vodičov z povolania. Testy ich odolnosti proti stresu sa robievajú ambulantne v pravidelných intervaloch.

Detektor stresu

Monitor stresu z FEI STU umožňuje sledovať reakcie človeka na stres nepretržite 24 hodín a priebežne ich posielať lekárovi či inému odborníkovi. Monitor stresu funguje na rovnakom princípe ako detektor lži – sleduje odozvu organizmu na stres prostredníctvom snímania fyziologických parametrov, vysvetľuje prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., vedúca výskumnovývojového tímu.

Pokračovanie článku si môžete prečítať v septembrovom vydaní časopisu Quark.

Quark si môžete aj objednať tu alebo na adrese: predplatne@quark.sk

R

Foto STU v Bratislave

 

Komentáre